Število rezultatov iskanja: 9699

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (9)
Acta biologica Slovenica (6)
Acta carsologica (22)
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (99)
Acta hydrotechnica (4)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (10)
Acta silvae et ligni (7)
Akademija MM (8)
Amfiteater (Ljubljana) (10)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (141)
Annales. Series historia naturalis (37)
Anthropological notebooks (97)
Anthropos (Ljubljana) (43)
AR. Arhitektura, raziskave (23)
Arheološki vestnik (79)
Arhivi (363)
Ars et humanitas (29)
AS. Andragoška spoznanja (76)
Asian studies (4)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bogoslovni vestnik (110)
CEPS journal (17)
Časopis za kritiko znanosti (201)
Časopis za zgodovino in narodopisje (43)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (44)
Delo in varnost (12)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (323)
Didakta (7)
Dogovori (28)
Dom in svet (Ljubljana) (177)
Dve domovini (77)
Elektrotehniški vestnik (9)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (178)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (50)
Fizioterapija (Ljubljana) (9)
Geodetski vestnik (19)
Geografski obzornik (24)
Geografski vestnik (193)
Geografski zbornik (1)
Geologija (33)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (296)
Gozdarski vestnik (13)
Gradbeni vestnik (19)
Hacquetia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (3)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (4)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (11)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (26)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (572)
Jezikoslovni zapiski (93)
Kakovostna starost (163)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (17)
Knjižnica (26)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (227)
Les (Ljubljana) (9)
Lexonomica (5)
Linguistica (Ljubljana) (48)
Literatura (Ljubljana) (274)
Ljubljanski zvon (1765)
Loški razgledi (33)
Management (10)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (30)
Medicinski razgledi (18)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (14)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (12)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (9)
Naša skupnost (Ljubljana) (30)
Naša sodobnost (95)
Naše gospodarstvo (6)
Natura Sloveniae (6)
Novi akordi (5)
Obzornik za matematiko in fiziko (5)
Obzornik zdravstvene nege (11)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (83)
Otrok in knjiga (163)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Planinski vestnik (249)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (19)
Primerjalna književnost (95)
Prispevki za novejšo zgodovino (29)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (48)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (41)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (19)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za geografijo (3)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (23)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slavia Centralis (35)
Slavistična revija (123)
Slovenski čebelar (39)
Slovenski etnograf (9)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (16)
Slovenščina 2.0 (11)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (38)
Sodobna pedagogika (17)
Sodobnost (1963) (841)
Stati inu obstati (6)
Statistično gradivo LR Slovenije (5)
Strojniški vestnik (9)
Studia mythologica Slavica (28)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (46)
Šolsko polje (24)
Šport (Ljubljana) (4)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (234)
Traditiones (Ljubljana) (175)
Učiteljski tovariš (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (10)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (9)
Verba hispanica (42)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (33)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Zbor občanov (15)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zdravniški vestnik (42)
Zdravstveno varstvo (16)
Zgodovinski časopis (346)
Železarski zbornik (3)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (363)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (29)
Botanično društvo Slovenije (3)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Čebelarska zveza Slovenije (39)
Didakta (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (97)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (41)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo Medicinski razgledi (18)
Društvo psihologov Slovenije (48)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (33)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (163)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (32)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (29)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (16)
IUS SOFTWARE d.o.o. (20)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (83)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (841)
Mariborska knjižnica (163)
Medijski partner d.o.o. (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (149)
Muzejsko društvo Škofja Loka (33)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3710)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Planinska zveza Slovenije (249)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (211)
Slovenski etnografski muzej (128)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (10)
Slovenski šolski muzej (46)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (24)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (77)
Slovensko etnološko društvo (296)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (42)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (188)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (101)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (74)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (36)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (145)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (96)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (110)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (38)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (19)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (12)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (9)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (43)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (178)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (66)
ZRC SAZU (351)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (19)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza geodetov Slovenije (19)
Zveza geografov Slovenije (217)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (13)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (547)
Založnik
A. Hrovat (1)
A. Kuhar (1)
A. Meszaroš (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (363)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (7)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
Biotehniška fakulteta (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biteks (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (178)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. Podgoršek (1)
D. Stober (1)
Didakta (7)
dLib distributer (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (97)
Društvo arhitektov (3)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (9)
Društvo humanistov Goriške (41)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (91)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Družba Jezusova (12)
Družina (77)
Državna založba Slovenije (907)
E. T. Schwarzbartl (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Etnografski muzej (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (13)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (25)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za socialno delo (39)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (221)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (9)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (35)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (50)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (32)
Geološki zavod Slovenije (2)
Glaxo Wellcome (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (7)
Institut Jožef Stefan (6)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (69)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (163)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (13)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (34)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (29)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (22)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (16)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (93)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (77)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (18)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
J. Pirc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
K. Sinkovič (1)
K. Štular Sotošek (1)
Katoliško tiskovno društvo (178)
Kemijski inštitut (1)
Kinematografi (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Krka (1)
L. Schwentner (5)
L. Zorman (1)
LDS (274)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
M. Gregorič (1)
M. Kreslin (1)
M. Plahuta (1)
M. Ulčar (1)
Mariborska knjižnica (163)
Marketing magazin (8)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (18)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Mestna občina (1)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Moderna organizacija (13)
Muzejsko društvo (33)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (23)
Nova revija (7)
Občinski odbor SZDL (1)
Obzorja (366)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (44)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (28)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Ramovš (1)
Pedagoška fakulteta (170)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (28)
Planinska zveza Slovenije (249)
Pravna fakulteta (5)
Primož Ramovš (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (178)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (30)
Slavistično društvo Slovenije (695)
Slovene Anthropological Society (38)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (278)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenski etnografski muzej (178)
Slovenski šolski muzej (46)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (24)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (94)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (296)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (43)
Slovensko geološko društvo (33)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (42)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (9)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (178)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (16)
Študentska založba (185)
Teološka fakulteta (33)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (1765)
Tiskovna založba (1)
Transparency International Slovenia (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
Turistica (1)
U. Bajc (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (28)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (16)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
Visoka šola za politične vede (13)
Založba ZRC (113)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (8)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (8)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (11)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (178)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (99)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (236)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (178)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (28)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (39)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (19)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (17)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza društev pravnikov Slovenije (19)
Zveza geodetov Slovenije (19)
Zveza geografskih društev Slovenije (217)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (347)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (196)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (30)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (9699)