Število rezultatov iskanja: 222

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (56)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
Knjižnica Ivana Potrča (10)
Mladinska knjiga (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (23)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Založnik
A. Majer (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta (20)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Marković (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
GRSOFT Structural Engineering (2)
H. Šeme (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. Šmid (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (66)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
J. Kovač (1)
K. Gorenc (1)
K. Sinkovič (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
M. Devetak (1)
M. Uranjek (1)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (8)
Metalurški inštitut et al. (1)
Mladinska knjiga (2)
N. Krauberger (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naše delo (10)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
T. Bohinc (1)
T. Hauptman (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Progar (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Založba ZRC (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Železarna Jesenice (13)
Železarna Ravne (13)
Železarna Štore (13)
Išči med rezultati (222)