Število rezultatov iskanja: 1502

Časopisje in članki - naslov
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
Clotho (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (18)
Dialogi (3)
Dogovori (8)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (13)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (10)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (45)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Glasba v šoli in vrtcu (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Izdelki iz papirja, podelovanje papirja in reklama (1)
Jezik in slovstvo (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Kronika slovenskih mest (2)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (182)
Maska (Ljubljana) (3)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (58)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (4)
Novi akordi (6)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Primerjalna književnost (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Problemi. Razprave (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (2)
Sodobnost (1963) (13)
Stridon (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska knjižnica (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1150-1200 (1)
1400-1450 (2)
1479 (1)
1494 (1)
1499 (2)
1518 (1)
1528 (1)
1565 (1)
1616 (1)
1688 (2)
1689 (1)
1690 (1)
1695 (1)
1699 (1)
1699-1705 (1)
1700 (1)
1700-1799 (1)
1701 (1)
1706 (1)
1710 (1)
1714 (1)
1728 (1)
1739 (1)
1740 (1)
1742 (2)
1743 (1)
1757 (1)
1762 (1)
1763 (1)
1766 (1)
1768 (1)
1769 (4)
1769-1836 (1)
1795 (1)
1799 (1)
18?? (2)
1805 (1)
1807 (1)
1817 (1)
1831 (1)
1832 (2)
1835 (1)
1840 (1)
1844 (1)
1850 (2)
1850-1857 (1)
1852 (1)
1856 (1)
1860 (1)
1862 (2)
1865 (2)
1869 (3)
1872 (1)
1873/1945 (1)
1876 (1)
1880-1918 (2)
1881 (2)
1882 (2)
1883 (1)
1885 (1)
1885-1929 (1)
1886 (2)
1887 (2)
1888 (4)
1889 (1)
1890 (3)
1891 (13)
1892 (18)
1893 (9)
1894 (10)
1895 (9)
1896 (9)
1897 (11)
1898 (4)
1899 (2)
19?? (15)
190? (1)
1900 (8)
1901 (4)
1902 (9)
1903 (9)
1904 (9)
1905 (14)
1906 (15)
1907 (12)
1908 (12)
1909 (2)
1910 (12)
1911 (3)
1912 (2)
1914 (6)
1915 (2)
1915-1998 (1)
1918 (1)
1919 (7)
192? (3)
1920 (7)
1920/1921 (37)
1921 (5)
1921/1922 (34)
1922 (4)
1922/1923 (31)
1923 (7)
1923/1924 (27)
1924 (8)
1924/1925 (15)
1925 (2)
1925/1926 (16)
1927 (4)
1927/1928 (15)
1928 (5)
1928/1929 (17)
1929 (7)
1929/1930 (17)
193? (1)
1930 (9)
1930/1931 (10)
1931 (4)
1931/1932 (14)
1932/1933 (16)
1933 (1)
1933/1934 (17)
1934 (6)
1934/1935 (15)
1935 (8)
1935/1936 (14)
1936 (3)
1936/1937 (16)
1937 (6)
1937/1938 (15)
1938 (3)
1938/1939 (16)
1939 (4)
1939/1940 (16)
194? (2)
1940 (14)
1940/1941 (18)
1941 (4)
1941/1942 (18)
1942 (2)
1942/1943 (18)
1943 (1)
1943/1944 (17)
1944 (2)
1944/1945 (10)
1945 (1)
1945/1946 (14)
1945-1995 (1)
1946/1947 (12)
1947 (1)
1947/1948 (13)
1948 (1)
1948/1949 (12)
1949/1950 (9)
1950 (4)
1950/1951 (7)
1951 (3)
1951/1952 (8)
1952 (1)
1952/1953 (12)
1953 (5)
1953/1954 (9)
1954 (1)
1954/1955 (11)
1955 (2)
1955/1956 (6)
1955-1965 (1)
1956 (5)
1956/1957 (7)
1957 (5)
1957/1958 (6)
1958/1959 (5)
1959 (3)
1959/1960 (7)
196? (2)
1960 (7)
1960/1961 (8)
1961 (2)
1961/1962 (6)
1962 (3)
1962/1963 (7)
1963 (4)
1963/1964 (6)
1964 (1)
1964/1965 (5)
1965 (4)
1965/1966 (4)
1966 (7)
1967 (4)
1968 (3)
1969 (3)
197? (3)
1970 (2)
1971 (6)
1972 (50)
1973 (30)
1974 (3)
1975 (7)
1976 (3)
1977 (3)
1978 (5)
1979 (13)
1980 (8)
1981 (6)
1982 (4)
1983 (7)
1984 (5)
1985 (4)
1986 (8)
1987 (3)
1988 (8)
1989 (8)
1990 (1)
1991 (7)
1992 (1)
1993 (10)
1994 (6)
1995 (1)
1996 (2)
1998 (2)
1999 (2)
2000 (3)
2002 (3)
2003 (3)
2004 (2)
2005 (2)
2006 (5)
2007 (11)
2008 (2)
2009 (10)
2010 (14)
2011 (8)
2012 (18)
2013 (10)
2014 (7)
2015 (8)
2016 (14)
2017 (4)
2018 (5)
2019 (5)
2020 (13)
2021 (8)
2022 (1)
Založnik
(2)
... stampe Gasparo Weis (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
apud haeredes Viviani (1)
apud Ioannem Frobenium (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
auf Kosten der Direktion (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
Božo Štajer (1)
Cankarjev dom (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Dramatično društvo (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (3)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (2)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (18)
Državno gledališče, Opera (1)
DZS (1)
E. Adamič (7)
Edition Slave (3)
Emil Berté (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Festival (3)
Festival Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (28)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
formis J. G. Mayr ... (1)
Foto Holynski (1)
Foto Slovenija (1)
Foto Tonka (1)
Froben (1)
G. Tillmann (1)
gedruckt bei Ignaz Merk ... (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (4)
Gedruckt bei Joseph Sassenberg (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Glasbena matica (5)
Glasbena mladina (1)
Goga (1)
H. Haas (1)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
impensis Benedicti Hectoris Bononiensis ... (1)
in verlegung Lazari Zessners seligen Erben (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (14)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
Intelyway webmedia (1)
Ipavec (3)
J. Bleiweis (1)
J. Pogačnik (2)
J. Sivec (1)
J. Šmuc (1)
J.M. Kotzky (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Johann Friderich Eger (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (1)
Katoliško tiskovno društvo (45)
Konzorcij Edinosti (1)
Kraljevsko slovensko gledališče, Opera (2)
Kulturno-prosvetno društvo (2)
L. Schwentner (8)
LDS (1)
M. Kogoj (1)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna Tiskarna (1)
Narodno gledališče (5)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Narodno gledališče, Opera (5)
Natisnila Učiteljska tiskarna (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
nella Stamparia di Giov. Federico Eger ... (1)
O. Fischer (1)
Obzorja (3)
Obzorja Helidon (3)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
opera Iohanis Bergman de Olpe (2)
Orel Dušan (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
PKP, RTV (2)
Plesno-akrobatska skupina Flip (1)
presso Franc. Mattia Winkowitz ... (1)
Rozalija Eger (1)
RTV (8)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
samozal. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki in filmski muzej (13)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (614)
Slovensko narodno gledališče Opera in balet (74)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SNG (25)
SNG Drama (1)
SNG Maribor (9)
SNG Opera in balet (2)
SO (1)
Societá storica del Litorale (5)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
stampato da Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
Študentska založba (1)
Talbot (1)
Tento (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (182)
Turistično društvo (2)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis Josephi Blasnik (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (2)
typis Mariae Susannae Jahn (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Mariboru (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (1)
V. Bešter (1)
V. Kunc (1)
V. Setečka (1)
Vesna film (1)
W. Helfer (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZKP, RTV (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (1502)