Število rezultatov iskanja: 300

Založnik
A. Kavčič-Čolić (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (24)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Doba Epis (9)
Dolenjski list (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (5)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Moderna organizacija (140)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Občinski odbor SZDL (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Providio (7)
S. Zorzut (1)
samozal. M. Račnik (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Succeed Project Team (1)
Šola za ravnatelje (1)
T. Klemenčič (1)
ToKnowPress (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (10)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Išči med rezultati (300)