Število rezultatov iskanja: 841

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (2)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (5)
Akademija MM (2)
Aktualno! (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
Arheo (5)
Arheološki vestnik (15)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (3)
Didakta (3)
Documenta Praehistorica (24)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Državni presejalni programi za raka (1)
Elektrotehniški vestnik (10)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (4)
Geografski vestnik (2)
Geologija (2)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (6)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (6)
Informatica Medica Slovenica (4)
Instrumentum (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of energy technology (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klik (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (18)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (12)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (5)
Literatura (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (3)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (45)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Naše gospodarstvo (2)
Nerazvrščeno - članki (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Organizacija znanja (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (2)
Pravni letopis (2)
Projektna mreža Slovenije (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Retrospektive (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za univerzalno odličnost (3)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (13)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Slavia Centralis (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (8)
Slovenski gospodar (4)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (2)
Smučina Elan (278)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (62)
Studia universitatis hereditati (2)
Šola raka prostate (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (9)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (13)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (3)
Ventil (Ljubljana) (7)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbor občanov (2)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (1)
Železarski zbornik (5)
Železne niti (2)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (20)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (13)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (50)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica A. T. Linharta (278)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Kranj (278)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (121)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (5)
Slovensko društvo Informatika (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (69)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (6)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (17)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (48)
B. Žagar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bologna University Press (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Didakta (3)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (6)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (13)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (5)
EDUvision (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elan (278)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Etnografski muzej (8)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod (2)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (57)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (13)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Interesansa-zavod (1)
Izida Vita (1)
Jožef Blaznik (18)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
LDS (1)
M. Zule (1)
Marketing magazin (2)
Matica slovenska (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (9)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (6)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (13)
Nova revija (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (24)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Onkološki inštitut (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pro Anima (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (19)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
Societá storica del Litorale (5)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (4)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Založba FE (1)
Založba ZRC (12)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRS Bistra (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (52)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (12)
Železarna Ravne (12)
Železarna Štore (12)
Išči med rezultati (841)