Število rezultatov iskanja: 491

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (15)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (11)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta hydrotechnica (2)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (4)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Delo in varnost (1)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dogovori (7)
Dom in svet (Ljubljana) (13)
Družboslovne razprave (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Folia biologica et geologica (6)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (9)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (4)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (6)
Illiesia (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (8)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (10)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (14)
Natura Sloveniae (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Park (Novo mesto) (84)
Planinski vestnik (35)
Primerjalna književnost (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (3)
Sodobnost (1963) (5)
Strojniški vestnik (3)
Studia universitatis hereditati (4)
Svet ptic (7)
Traditiones (Ljubljana) (14)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (9)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (5)
Zbor občanov (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (22)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Knjižnica Mirana Jarca (84)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (14)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (36)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (110)
Planinska zveza Slovenije (35)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (6)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod RS za varstvo narave (5)
Zavod Ulala (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
ZRC SAZU (34)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
A. Verlič (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta (4)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. Ilić (1)
Debora (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (7)
Državna založba Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Jagodic (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (11)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Fr. Vesel (1)
G. Senf (1)
Goga (84)
Gutenberghaus (1)
Hotelsko turističko poduzeće (1)
I. Hrdalo (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
J. Pelikan (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Jožef Blaznik (2)
Katoliško tiskovno društvo (13)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (1)
Kozjanski park (1)
LDS (1)
M. Nastran (1)
M. Štupar (1)
Mestna galerija (2)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (4)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Mladika (4)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
N.Kravanja (1)
Nacionalen park (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
National Museum of Slovenia (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (35)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
s. n. (8)
S. n. (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (36)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska turistična organizacija (3)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (12)
Sound Art (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (10)
Turistica (2)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (491)