Število rezultatov iskanja: 130

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Didakta (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
SIB d.o.o. (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Družina (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za upravo (10)
Filozofska fakulteta (1)
Gospodarski vestnik (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Moderna organizacija (1)
MOVIT (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (1)
S. Rajgl (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (4)
Študentska založba (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
v samozal. (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Zgodba.net (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (130)