Število rezultatov iskanja: 115

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (25)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (17)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Nova revija (4)
Obzorja (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
T. Planinšek (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (2)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (115)