Število rezultatov iskanja: 132

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (8)
Državna založba Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (46)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
GV Revije (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Klub Revus (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pravna praksa (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (9)
Societá storica del Litorale (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (2)
Univerza na Primorskem (3)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (132)