Število rezultatov iskanja: 97

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
dLib distributer (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
L. Očko (1)
M. Hajdinjak (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
T. Lekan Kraševec (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Išči med rezultati (97)