Število rezultatov iskanja: 860

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acrocephalus (1)
Acta Histriae (1)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheo (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (2)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (23)
Dialogi (41)
Didakta (1)
Dogovori (14)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (56)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Javno zdravje (2)
Jezik in slovstvo (10)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (5)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (241)
Knjižnica (5)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (19)
Ljubljanski zvon (25)
Loški razgledi (6)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (18)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Onkološki vikend (1)
Otrok in knjiga (15)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (25)
Pod lipo (2)
Primerjalna književnost (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (51)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (59)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (7)
Vertec (1871) (5)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (28)
Zbor občanov (11)
Zdravniški vestnik (5)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (26)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (51)
Mariborska knjižnica (15)
Mestna knjižnica Ljubljana (63)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (528)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Planinska zveza Slovenije (25)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (22)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (28)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (28)
Družina (10)
Državna založba Slovenije (51)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Helidon (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. G. Vrdélski (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (59)
Jožef Blaznik (241)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (56)
Konzorcij Edinosti (1)
KUD Logos (3)
Kulturni center (1)
Kulturni center Maribor (2)
LDS (19)
Mariborska knjižnica (15)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naše delo (3)
Nova revija (8)
NUK (1)
Obzorja (41)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Onkološki inštitut (8)
P. Brežnik (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (25)
Primož Ramovš (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
s. n. (2)
samozaložba (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Självförlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (24)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje paliativne medicine (3)
SO (2)
Socialistična zveza (1)
Societá storica del Litorale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (22)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (25)
Troškom C.K. Prodavnice Šol. Knjig (1)
Univerza (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (860)