Število rezultatov iskanja: 208

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Žagar (1)
Biteks (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
D. Dolar (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (4)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (116)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Interesansa-zavod (1)
Kemijski inštitut (3)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Polymer Technology College (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (2)
Slovenian Chemical Society (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (35)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Železarna Jesenice (65)
Železarna Ravne (65)
Železarna Štore (65)
Išči med rezultati (208)