Število rezultatov iskanja: 637

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Angeljček (4)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dialogi (2)
Dogovori (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (11)
Elektrotehniški vestnik (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (1)
Gozdarski vestnik (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (55)
Knjižnica (16)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Lexonomica (6)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (14)
Loški razgledi (10)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna (Ljubljana) (9)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Organizacija znanja (9)
Otrok in knjiga (3)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (9)
Podjetje in delo (12)
Pravi Slovenec (26)
Pravi Slovenski poročevalec (3)
Pravni letopis (2)
Pravnik (4)
Presek (4)
Razpotja (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revus (Ljubljana) (7)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (5)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski gospodar (45)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (1)
Štajerc (4)
Teorija in praksa (3)
Učiteljski tovariš (66)
Uprava (Ljubljana) (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (11)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (13)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (23)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (9)
Knjižnica Ivana Potrča (11)
Knjižnica Ivana Tavčarja (9)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (113)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (352)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Semeniška knjižnica (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
1A internet (1)
A. Hager (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Bird Publisher (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Covirias (1)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Dijaška kuhinja (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Dominion (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (6)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Fr. A. Urbánek (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
Glasbena matica (2)
Gospodarski vestnik (8)
GV Revije (7)
Hera (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (1)
im Selbstverlage des Vereines (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (29)
J. K. Jeretin (1)
J. Pavlin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (66)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jožef Blaznik (55)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Švab (1)
Karl Linhart (4)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (11)
Kinematografi (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Krajec (1)
Krt (1)
KUD (1)
L. Schwentner (3)
LDS (4)
LEXPERA (1)
Litera (1)
Mandarina (3)
Mariborska knjižnica (3)
Medicinska fakulteta (1)
Merkur (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (3)
Mohorjeva družba (1)
Morhart (1)
Muzejsko društvo (10)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Naše delo (2)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
Nova revija (3)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (13)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
OŠ (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
po Brattih Murero (1)
Pravna fakulteta (7)
Pravna praksa (7)
Radio-Tednik (2)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
s. n. (3)
samozal. (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (2)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (10)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (1)
Steinbrener V Vimperku (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Studio Muzikant (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (45)
Tiskovna zadruga (14)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis, Adami Frid. Reichhard ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Ulrich Morhart (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Vesna film (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Dostop
Išči med rezultati (637)