Število rezultatov iskanja: 80

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Gospodarski vestnik (4)
GV Revije (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
J.R. Razlag (10)
Jožef Blaznik (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Moderna organizacija (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Pravna fakulteta (4)
Pravna praksa (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba /*cf (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (80)