Število rezultatov iskanja: 1075

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Knjižnica Ivana Potrča (16)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (15)
Mariborska knjižnica (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (638)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (303)
Občina Vodice (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (25)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Ansambel Marjana Kočevarja (1)
Ansambel Rž (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Coda (1)
D. Praznik Bračič (1)
Delavska enotnost (3)
Diskoton (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (17)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
GEC (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena založba MiMik (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
GPZ Sraka (4)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Helidon (10)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
impensis Michaelis Promberger (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (22)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
Jožef Blaznik (22)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (2)
Jugoslovensko-češkoslovaška liga (2)
KA Triglav (1)
Karl Linhart (4)
Kartuzija (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Konzorcij (1)
Kulturno-umetniško društvo (1)
LDS (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (5)
Melopoja (1)
Metulj (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Mohorjeva (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (1)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Naše delo (9)
natisnil Eger (1)
natisnil Joshef Blasnik (3)
Občina Jesenice (1)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Občina Vodice (1)
Obzorja (8)
OK SZDL Bežigrad (72)
OK SZDL Ljubljana Center (56)
Pan records (1)
Pedagoška fakulteta (5)
per Andreju Gassler (2)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per Ferd. od Kleinmayru ... (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (3)
per Joan. Rezerju (2)
per Joan. Ręzerju (1)
per Johann Fridrichu Egerju (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
Perutnina (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
Planinska zveza Slovenije (5)
prodaja Katol. bukvarna (1)
RTB (4)
RTV (18)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (9)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
samozal. (3)
samozal. A. Nipič (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (167)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (2)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska dijaška zveza dijaške Marij. Kongregacije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska straža (1)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG Maribor (1)
SO (51)
Societá storica del Litorale (1)
Sraka (2)
SSS (1)
Styria (1)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (40)
Tiskovna zadruga (4)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urach Records (1)
v' commis. per Jenko (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v zalogi Ces. kralj. bukvarstva za šole, pri sveti Ani v Janezovih ulicah (1)
vtisnjene skus Aloisia Ignazia Kleinmayerja, deshelstvega stamparja (2)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba ZRC (17)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil in prodaja J. Giontini (1)
Založil in prodaja Janez Giontini (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (16)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1075)