Število rezultatov iskanja: 5206

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (17)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (73)
Acta chimica slovenica (15)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (11)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta silvae et ligni (5)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (8)
Annales. Series historia et sociologia (54)
Annales. Series historia naturalis (12)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (28)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheološki vestnik (7)
Arhivi (160)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Atlanti (2)
Azijske in afriške študije (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (11)
Časopis za kritiko znanosti (32)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
De musica disserenda (2)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (23)
Didakta (4)
Dogovori (13)
Dom in svet (Ljubljana) (106)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (28)
Edinost in dialog (3)
Ekonomsko ogledalo (111)
Elektrotehniški vestnik (9)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (73)
Farmacevtski vestnik (27)
Filozofski vestnik (13)
Fizioterapija (Ljubljana) (19)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (25)
Geodetski vestnik (8)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (12)
Geografski zbornik (2)
Geologija (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (55)
Gozdarski vestnik (23)
Gradbeni vestnik (10)
Hladnikia (Ljubljana) (8)
Hmeljar (Žalec) (8)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (26)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (15)
Javnost (Ljubljana) (8)
Jezik in slovstvo (74)
Jezikoslovni zapiski (9)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (629)
Knjižnica (100)
Kovine zlitine tehnologije (8)
Kronika (Ljubljana) (451)
Kronika slovenskih mest (9)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Zeitung (1)
Les (Ljubljana) (18)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (93)
Ljudska šola - Radeče (1)
Loški razgledi (25)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (12)
Medicinski razgledi (15)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (48)
Naša komuna - delegatska priloga (6)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (15)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Jugoslavija) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (16)
Naša sodobnost (5)
Naše delo (Ptuj) (6)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (5)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (22)
Onkologija (Ljubljana) (9)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (16)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Planinski vestnik (51)
Podjetje in delo (3)
Pregled aktivnosti Arnesa (3)
Presek (1)
Primerjalna književnost (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (10)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (5)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Rehabilitacija (Ljubljana) (10)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (272)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia (3)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavistična revija (30)
Slovenian economic mirror (104)
Slovenski čebelar (16)
Slovenski etnograf (56)
Slovenski gospodar (34)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (21)
Sodobnost (1933) (32)
Sodobnost (1963) (28)
Stati inu obstati (6)
Statistično gradivo SR Slovenije (13)
Strojniški vestnik (9)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (103)
Šolsko polje (3)
Štajerc (372)
Tednik (Ptuj) (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (34)
Traditiones (Ljubljana) (67)
Učiteljski tovariš (344)
Uporabna informatika (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (52)
Varstvo narave (7)
Ventil (Ljubljana) (7)
Verba hispanica (5)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbor občanov (15)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (8)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zdravniški vestnik (59)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovinski časopis (131)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (14)
Leto izida
???? (1)
1818 (1)
1843 (1)
1845 (3)
1846 (5)
1847 (1)
1848 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1853 (2)
1854 (3)
1855 (2)
1856 (2)
1857 (2)
1858 (1)
1861 (1)
1862 (1)
1864 (2)
1865 (4)
1866 (1)
1867 (1)
1868 (2)
1870 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1875 (1)
1877 (2)
1879 (2)
1880 (2)
1881 (4)
1882 (4)
1883 (3)
1884 (2)
1885 (1)
1886 (4)
1887 (3)
1888 (3)
1889 (3)
1890 (3)
1891 (29)
1892 (55)
1893 (56)
1893/1894 (1)
1894 (58)
1894-1898 (1)
1895 (55)
1896 (58)
1897 (61)
1898 (55)
1899 (53)
1900 (59)
1901 (63)
1902 (57)
1903 (2)
1904 (5)
1905 (8)
1906 (28)
1907 (103)
1908 (105)
1909 (104)
1910 (92)
1911 (79)
1912 (81)
1913 (77)
1914 (31)
1915 (1)
1916 (2)
1917 (2)
1918 (44)
1919 (19)
1920 (9)
1921 (5)
1922 (7)
1923 (5)
1924 (2)
1925 (3)
1926 (1)
1927 (6)
1928 (5)
1929 (11)
1930 (5)
1931 (5)
1932 (5)
1933 (6)
1934 (18)
1935 (18)
1936 (8)
1937 (4)
1938 (5)
1939 (9)
1940 (9)
1941 (9)
1942 (1)
1943 (1)
1944 (5)
1945 (1)
1948 (1)
1949 (9)
1950 (3)
1950-1951 (2)
1951 (2)
1952 (1)
1953 (5)
1954 (3)
1955 (7)
1955/1956 (2)
1956 (6)
1957 (11)
1958 (17)
1959 (7)
1960 (13)
1961 (18)
1962 (24)
1963 (8)
1964 (18)
1965 (12)
1966 (13)
1967 (13)
1968 (17)
1968-1969 (4)
1969 (14)
1970 (5)
1970-1971 (4)
1971 (11)
1972 (19)
1972-1973 (1)
1973 (13)
1974 (13)
1974-1975 (2)
1975 (13)
1976 (21)
1977 (34)
1978 (22)
1979 (25)
1980 (28)
1980-1982 (11)
1981 (29)
1982 (29)
1983 (23)
1984 (31)
1985 (27)
1986 (32)
1987 (34)
1988 (26)
1988-1990 (12)
1989 (39)
1990 (26)
1991 (36)
1992 (42)
1993 (43)
1994 (59)
1995 (120)
1996 (107)
1997 (116)
1998 (89)
1999 (75)
2000 (70)
2001 (86)
2002 (106)
2003 (93)
2004 (106)
2005 (82)
2006 (113)
2007 (104)
2008 (111)
2009 (117)
2010 (98)
2011 (159)
2012 (143)
2013 (188)
2014 (148)
2015 (145)
2016 (121)
2017 (53)
2018 (26)
2019 (4)
Izvor
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (160)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (8)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (16)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (15)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (18)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (52)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Geološki zavod Slovenije (9)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (10)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (17)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (386)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Knjižnica Litija (5)
Knjižnica Logatec (7)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (28)
Mariborska knjižnica (16)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Kranj (12)
Mestna knjižnica Ljubljana (132)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (25)
Muzejsko društvo Škofja Loka (25)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2096)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (11)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (51)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (30)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (47)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (8)
Slovenski šolski muzej (103)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (55)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (27)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (59)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (372)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Študentska založba (25)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (66)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (17)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (10)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (223)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za varstvo narave (7)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (22)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (19)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (66)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (153)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (46)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (21)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (23)
Zveza lesarjev Slovenije (18)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (294)
Založnik
(5)
A. Gaberšček (1)
A. Golobič (1)
A. Koblar (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Akademska založba (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (160)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (7)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (8)
Budućnost (1)
C. Gerold's Sohn (1)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (66)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (5)
Čebelarsko društvo (1)
D. Krajčič (1)
Dashöfer (1)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (3)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (4)
Dramatično društvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (7)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (19)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (17)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (52)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (8)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (34)
Državni zbor (1)
E. Cevc (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Liegel (1)
Eduard Liegel (1)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Etnografski muzej (64)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (33)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (7)
Filatelistični klub (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (48)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
Genija (1)
Geološki zavod (8)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (4)
Glasbena šola (2)
Gospodarski vestnik (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (5)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (5)
I. Hrdalo (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (27)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (104)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (20)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (13)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (28)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
International Institute for Archival Science (2)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
IZUM (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Jeretin (1)
J. Šorn (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (344)
Javni zavod za kulturo (1)
Jožef Blaznik (629)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jutri 2052 (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
Karl Linhart (372)
Katoliško tiskovno društvo (106)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Kraljevska banska uprava (1)
Križniški red (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
L. Schwentner (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (3)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (4)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska šola v Radečah (1)
M. Kušar (1)
M. Popović (1)
M. Verbič (1)
Mariborska knjižnica (16)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica Slovenska (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (15)
Mercator (1)
Mestna občina (9)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (25)
Moderna organizacija (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (25)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Naše delo (6)
natisnil Dominik Biasutti (1)
Nova revija (7)
Nova založba (1)
NUK (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Občinski sindikalni svet (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obrtno združenje (1)
Obzorja (30)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
Onkološki inštitut (10)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Tabor (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
Pedagoška fakulteta (19)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol (1)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (51)
Požarna skupnost (1)
Pravna fakulteta (3)
Predilnica (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Pustno društvo Pust Mozirski (1)
R. Bordon (1)
R. Trofenik (1)
Radio-Tednik (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (1)
S. n. (1)
samozal. (5)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (66)
Selbstverl. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo Slovenije (104)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (155)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (32)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenski etnografski muzej (75)
Slovenski šolski muzej (103)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (55)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (27)
Slovensko filozofsko društvo (28)
Slovensko geološko društvo (9)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (60)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (7)
Societá storica del Litorale (66)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (251)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
SZDL Ljubljana-Šiška (9)
Šola za ravnatelje (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska založba (35)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (3)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna sv. Cirila (34)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (95)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
Turistično društvo (1)
UMco (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
V. Bevc (1)
Viharnik (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (57)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil pisatelj (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (13)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (119)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (44)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (64)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (22)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (66)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (37)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (66)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (101)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (39)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (21)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (136)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (435)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zvono (1)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Župna cerkev (1)
Župnijski urad (2)
Pravice
Išči med rezultati (5206)