Število rezultatov iskanja: 378

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (16)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (29)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (7)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (2)
Dogovori (16)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (5)
Igra ustvarjalnosti (13)
Informatica Medica Slovenica (4)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Jezik in slovstvo (17)
Journal of energy technology (4)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
Les (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (2)
Management (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (12)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naše gospodarstvo (2)
Organizacija (Kranj) (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (2)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razpotja (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
Slovenski gospodar (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (8)
Uporabna informatika (Ljubljana) (5)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (34)
Urbani izziv. Posebna izdaja (14)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (16)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (59)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (55)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (48)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
1A internet (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Društvo arhitektov (16)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (42)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (14)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (2)
G. Stegnar (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Koroška osrednja knižnica (1)
M. König (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (16)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prva osnovna šola (1)
s. n. (1)
S. n. (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (13)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (3)
Societá storica del Litorale (9)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (49)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (378)