Število rezultatov iskanja: 1028

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (23)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (3)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (10)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Dialogi (6)
Didakta (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (143)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (6)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (15)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Illyrisches Blatt (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (75)
Jezikoslovni zapiski (9)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Keria (Ljubljana) (17)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (15)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (10)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (254)
Loški razgledi (5)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša sodobnost (18)
Novi svet (Ljubljana) (9)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Otrok in knjiga (23)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (32)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Razpotja (9)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (41)
Slovenka (3)
Slovenski citrar (1895) (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (40)
Stati inu obstati (8)
Strojniški vestnik (3)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (8)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (7)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (7)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (12)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (40)
Mariborska knjižnica (23)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (645)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (41)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (27)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (44)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (24)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (29)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
A. Reichard in druž. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Aristej (1)
Asociacija Velenika (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Dashöfer (1)
Didakta (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (66)
durch Hans Kraffts Erben (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Georg Gruppenbach (1)
Glej (1)
H. Foltz (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (143)
Kleinmayr (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
L. Schwentner (5)
LDS (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Mariborska knjižnica (23)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinsko gledališče (3)
Muzejsko društvo (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Nova revija (5)
Obzorja (7)
Pedagoška fakulteta (23)
Pedagoški inštitut (4)
per Joan. Fridrihu Egerju (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Seitz (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (116)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (27)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SNG (1)
SNG Drama (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (3)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
Študentska založba (10)
Teološka fakulteta (4)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (254)
Ulrich Morhart (5)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (1028)