Število rezultatov iskanja: 88

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (10)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Ficko (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. M. Walter (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
I. Turk (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Ž. Fišer (1)
Išči med rezultati (88)