Število rezultatov iskanja: 220

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Dovečar (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Distinction Printing (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Faculty of management (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Grafika 13 A (1)
I. Vodopivec (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
J. Krajec nasl. (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
NUK (1)
Partizanska tiskarna (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Salezijanska tiskarna (1)
samozal. (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (3)
The American -Jugoslav Printing and Publishing co. (102)
Tiskarna Trilof (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Išči med rezultati (220)