Število rezultatov iskanja: 1054

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (16)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dogovori (128)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Farmacevtski vestnik (2)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (18)
Gozdarski vestnik (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (147)
Jezik in slovstvo (5)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (22)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (37)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (115)
Naša skupnost (Grosuplje) (46)
Naša skupnost (Ljubljana) (179)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Otrok in knjiga (29)
Planinski vestnik (31)
Podjetje in delo (21)
Pravni letopis (1)
Pravnik (2)
Presek (9)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski gospodar (4)
Slovenščina v šoli (11)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (5)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (14)
Uprava (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (9)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Zbor občanov (101)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (21)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (24)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (29)
Mestna knjižnica Ljubljana (758)
Muzejsko društvo Škofja Loka (22)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Planinska zveza Slovenije (31)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (21)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (7)
Državna založba Slovenije (6)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (9)
Fakulteta za upravo (1)
Fr. Vesel (1)
Gospodarski vestnik (18)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (18)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
J. Pleterski (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kinematografi (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (29)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (22)
Občina Ljubljana-Šiška (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (101)
OK SZDL Ljubljana Center (128)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (30)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (8)
Planinska zveza Slovenije (31)
Pravna fakulteta (4)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (179)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (46)
Societá storica del Litorale (3)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1054)