Število rezultatov iskanja: 421

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (7)
Čebelarska zveza Slovenije (11)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo za marketing Slovenije (27)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (11)
Knjižnica Ivana Potrča (12)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (27)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (67)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (206)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
(1)
3M Consulting Branko Žunec (7)
Adriatikus (4)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Kotnik (1)
Dashöfer (2)
Didakta (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo humanistov Goriške (2)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (4)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
Filozofska fakulteta (1)
G. Taljan (1)
ga prodaja Bilhelm Henrik Korn ... (1)
ga prodaja Vilhelm Henrik Korn ... (1)
Gospodarski vestnik (9)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
ima na prodaj Leop. Kremshar (2)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (6)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (9)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (10)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janes Lavre Greiner (1)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (3)
jih ima na prodaj Juri Liht ... (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih je natisnil, in jih prodaja Joshef Skarbina (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
jma na prodaj Joshef Skarbina (1)
jma na prodaj Joshef Skarbína (1)
Jožef Blaznik (29)
Karl Linhart (6)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (27)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Moderna organizacija (10)
Muzejsko društvo (1)
na prodaj in v saloshbi pri Janesu Giontini ... (1)
na prodaj per A. H. Honu (1)
na prodaj per A. H. Honu ... (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (2)
na pródaj per Adam Henríku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Aloysju Raabu (2)
na prodaj per Henriku Adamu Hónu ... (1)
na prodaj per Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na pródaj per Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (2)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (15)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (3)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (2)
na prodaj per Paternolli (2)
Na Prodaj Per Peternolli (1)
na prodaj per Rushizhku bukvovésu (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva ... (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva. v' sholah (1)
na prodaj v bukvárnizi sa ludske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' bukvárnizi se ludske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' duhovshnizi (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
na prodaj v' Fr. Ferstl'vi knigarnji, Janesa Lovrenza Greinera (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva, vę šólah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Naše delo (2)
natiskal sa vtroshik pisavzhov, Joseph Skarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz (1)
natísnena per Mizi Rezarzi, vdovi (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisneni, jih ima na prodaj Joshef Skarbina (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Ręzerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joanu. Rezerju (1)
natisnenu, inu na pródaj per Joann. Ręzerju (2)
natisnil Eger (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (3)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (2)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (2)
natisnil ino na prodaj ima Joan Leon (1)
natisnil Janes Retzer (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Joshef Blasnik (22)
natisnil Joshef Sassenberg (5)
natişnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (6)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil L. Vendrami (1)
natisnil Leopold Eger (2)
natisnil, saloshil in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (3)
Natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnila Rosalia Eger (1)
natísnjena per Egerji (1)
natisnjene per Joshefu Sasenbergu (1)
od Ignazja Męrka na prodaj utisnen (1)
od Leop. Egerja na pródaj utisnenu (1)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Pravna fakulteta (2)
prodaja Kat. bukvarna (1)
prodaja Katol. bukvarna (1)
prodaja Katoliška bukvarna (1)
Ribium Records (1)
RSS (1)
samozal. J. Habbe (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (1)
Spletni partner (1)
Styria (3)
Tiskarna sv. Cirila (24)
Tiskovna zadruga (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
utisnenu per Ignaz. Męrku (2)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (2)
Visoka šola za politične vede (1)
založil in prodaja J. Giontini (2)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založil in prodaja Janez Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini. (1)
Zavod IRC (4)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (3)
Združenje trgovcev (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (421)