Število rezultatov iskanja: 15945

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (41)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (2)
Acta geographica Slovenica (8)
Acta historiae artis Slovenica (47)
Acta Histriae (18)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (36)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (9)
Anthropos (Ljubljana) (18)
AR. Arhitektura, raziskave (82)
Arheološki vestnik (8)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (14)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (1)
Blejske delavnice iz fizike (2)
Bogoslovni vestnik (8)
Bonbon (50)
CEPS journal (5)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (35)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (41)
Delo & dom (1)
Delo (Ljubljana) (2)
Delo in varnost (6)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Denar in (24)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Dialogi (9)
Didakta (7)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (616)
Dnevnikov objektiv (53)
Dogovori (48)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (15)
Družboslovne razprave (12)
Družina (26)
Dve domovini (12)
E vsevedež (2)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (9)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (12)
Gea (Ljubljana) (261)
Geodetski vestnik (54)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (18)
Geografski zbornik (1)
Geologija (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (23)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (7)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hopla (52)
IB revija (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (40)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (2)
Informacijski bilten - Gorenje (17)
Informatica (Ljubljana) (3)
IRT 3000 (28)
Javna tribuna - Delegatska priloga (14)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (36)
Javnost (Ljubljana) (13)
Jezik in slovstvo (16)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (45)
Kino (Ljubljana) (13)
Klik (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (1899)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (15)
Kronika (Ljubljana) (14)
Kvadrati (Maribor) (46)
Kvartum (4)
Les (Ljubljana) (2)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (24)
Literatura (Ljubljana) (10)
Livarski vestnik (22)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (2)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mesečna obvestila (1)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Moj planet (33)
Moje zdravje (26)
Monitor (Ljubljana) (1)
Monitor ISH (10)
Muzikološki zbornik (242)
Namig (4)
Naša komuna - delegatska priloga (13)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (30)
Naša skupnost (Grosuplje) (19)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (49)
Naše delo (Ptuj) (1)
National geographic (Ljubljana) (53)
Natura Sloveniae (2)
Nedeljski dnevnik (52)
Nika (Ljubljana) (49)
Nova delavska enotnost (76)
Novi glasovi geštalta (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Oddih (5)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (11)
Pedagoška obzorja (143)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Pilot RTV (52)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (307)
Poligrafi (2)
Polžek (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Pravnik (159)
Presek (3)
Prikazi in analize (15)
Primerjalna književnost (29)
Primorske novice (2004) (303)
Prispevki za novejšo zgodovino (159)
Promis (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (16)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Research bulletin (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (6)
Revija za javna naročila in javne finance (6)
Revus (Ljubljana) (68)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sir*ius (43)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (26)
Slovenske novice (1)
Slovenski gospodar (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (11)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (25)
Strojniški vestnik (15)
Studia Historica Slovenica (8)
Studia mythologica Slavica (14)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet elektronike (22)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (4)
Šolsko svetovalno delo (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (3)
Teorija in praksa (43)
Tim (Ljubljana) (10)
Traditiones (Ljubljana) (11)
TV okno (52)
TV Večer (7)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (85)
Urbani izziv. Posebna izdaja (30)
Varstvo narave (2)
Večer (Maribor) (300)
Ventil (Ljubljana) (4)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (57)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (45)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (25)
Zgodovinski časopis (19)
Zlata jesen (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (75)
Banka Slovenije (1)
Bicero (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
DELO, d.d. (4)
Didakta (7)
Dnevnik (957)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (9)
Društvo arhitektov Ljubljana (21)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (22)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (14)
Družina d.o.o. (28)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (13)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (8)
Gorenje d.d. (17)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (159)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (534)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Laško (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (21)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (25)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (11)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (258)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (9)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (294)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10758)
Nova obzorja (244)
Nova revija (16)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (143)
Planinska zveza Slovenije (5)
Primorske novice (303)
Pro anima, d.o.o. (3)
PROFIDTP d.o.o. (29)
Rokus Klett d.o.o. (54)
SIB d.o.o. (6)
Slavistično društvo Slovenije (36)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski inštitut za revizijo (43)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (26)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet ZSSS (76)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (35)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (21)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (196)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (123)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (310)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (115)
Večer (108)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo Celje (25)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
ZRC SAZU (56)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (47)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (149)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (54)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Vsebina
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
121 Marketing (3)
1A internet (53)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Flašker (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Guček (1)
A. Horvat (1)
A. Japelj (1)
A. Koroša (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kuhelj (1)
A. L. P. Peca (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Ogrin (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Repe (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Stanić (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Štraser (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žorž (2)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Addenda (2)
Adriatikus (16)
Agencija RS za okolje (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
AHS (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (21)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Andrejdrapal.com (1)
Annales University Press (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (8)
Arhiv SRS (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Aristej (8)
Art Party (1)
ARTTS Design (1)
Asociacija Velenika (1)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (12)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Ašvata (2)
Atelje Doria (7)
author (4)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
B. Borko (1)
B. Brajović (1)
B. Hribernik (1)
B. Kirm (1)
B. Kos (14)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
B. Rituper (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (44)
beletrina (1)
Beletrina (256)
Beletrina Academic Press (1)
Belokranjski muzej (1)
Bicero (2)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (9)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (20)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški izobraževalni center (27)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Biteks (50)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
Brat Frančišek (2)
Bubina Baita (1)
C. Battelli (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (158)
Caritas Slovenia (1)
Castle (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (6)
CeGD (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Celjsko literarno društvo (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (30)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (3)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (11)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Center za kartografijo favne in flore (2)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centralna tehniška knjižnica (2)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (39)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Cerdonis (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
College of Nursing (2)
Commune (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Comune (1)
Covirias (5)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čista pozitiva (2)
D. Goranovič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Koron (1)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
D. Marković (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Dashöfer (37)
Däshofer (6)
Debora (2)
Delo (8)
Delo [etc.] (52)
Demat (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Devayani yoga & dance lifestyle (19)
Development and Education Centre (8)
Didakta (63)
DigitPen (14)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (2)
DMFA, založništvo (2)
Dnevnik (952)
Doba (1)
Doba Business School (1)
Doba Epis (14)
DOBA EPIS (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Domus (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (9)
Društvo arhitektov (41)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (11)
Društvo DOVES FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo Festival Sanje (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (4)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (58)
Društvo Knof (1)
Društvo livarjev Slovenije (23)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (6)
Društvo MAUS (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo Potentia (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (22)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (26)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo Svet za vse (3)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (15)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (57)
Družina (145)
Državna založba Slovenije (25)
Državni izpitni center (21)
Državni svet Republike Slovenije (8)
Državni zbor (1)
DZS (417)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Bizaj (1)
E. Kramar (1)
E. Navinšek (1)
Ebook (9)
Ecologists Without Borders Association (1)
Edina (1)
édition aux frais de l'auteur (2)
Eduvision (5)
EDUvision (3)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
EnaBanda (1)
Engrotuš (1)
Eno (32)
Enost, M. Ogorevc (2)
Envit (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
Erko (3)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evelyn K. Sunshine (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
F. Križanič (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Medicine (2)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (2)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (7)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (128)
Fakulteta za dizajn (4)
Fakulteta za družbene vede (42)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (90)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (7)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (6)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (50)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (19)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (19)
Fakulteta za management (20)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (43)
Fakulteta za strojništvo (12)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (4)
Fakulteta za šport (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (42)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (12)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (7)
Folklorna skupina (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotospring (4)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
Futura DDB (26)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
Gabriele-Založba Beseda, zavod za zavestno življenje (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Gea College (1)
GEA College (1)
GEAart (1)
Gemeide (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (200)
Geodetski zavod Celje (1)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod (8)
Geološki zavod Slovenije (13)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gimnazija Moste (1)
Globaldreamvision (1)
Glotta Nova (1)
GO Mice (5)
Goga (66)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (307)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (8)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Grabar Kos B. (1)
Grm - center biotehnike in turizma (2)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (1)
Güssing Energy Technologies (4)
GV Revije (68)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
H. Šeme (1)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (1)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Herpetološko društvo (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (62)
Horvat založništvo (7)
Huannes (2)
Hud (1)
I. Boltar (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Komelj (1)
I. Šmid (1)
I. Talaber (1)
i2 (2)
Ibis (12)
Ico (14)
ICO (6)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOM, International Committee for Regional Museum (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Idrija Tourism Board (2)
IEDC-Bled School of Management (1)
IFIMES (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (2)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
II. OŠ (1)
Infomedia (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut Jožef Stefan (43)
Institut 'Jožef Stefan' (12)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (6)
Institute for Slovene Emigration Research (11)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (3)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (2)
Inštitut Skaza (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (307)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (6)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (19)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (163)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (4)
Inštitut za politike prostora (2)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (4)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (17)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Intelyway webmedia (7)
Interesansa-zavod (3)
International Committee for Regional Museums (1)
International Institute for Archival Science (1)
International School for Social and Business Studies (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (2)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IPoP - Inštitut za politike prostora (3)
Ipsos (2)
IPSOS (99)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
ISA institut (2)
ISPO (1)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche (3)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istros Books (1)
IUS Software, GV založba (3)
Ivec (18)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (3)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
J. Bizjak (1)
J. Cimprič (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Jenko (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Orehek (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Režek (1)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rudolf (1)
J. Sodnik (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (3)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (3)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Jožef Blaznik (1)
Jožef Stefan Institut (1)
Jožef Stefan Institute (4)
Jutri 2052 (2)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Gantar (1)
K. Klančnik (1)
K. Košmrlj (1)
K. Miklavec (1)
K. Pirc (1)
K. Rostohar (1)
K. Rozman (1)
K. Stopar (1)
K. Zabret (1)
K. Zupančič (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karis (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (29)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Katoliško tiskovno društvo (15)
Kemijski inštitut (3)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
KGD Reciklaža (1)
Kinematografi (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (34)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Knjigca (2)
Književno društvo Hiša poezije (23)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (4)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Kompas (2)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (18)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (6)
Kopo (2)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Koroška osrednja knižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kozjanski park (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Kranj: Mercator (1)
Krka (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KUD Logos (1)
KUD Sodobnost International (22)
Kulturni center (22)
Kulturno društvo Ivan Cankar (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno izobraževalno društvo Kibla (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (3)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (36)
Kvarkadabra (5)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Kranjc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
LDS (10)
Lek (4)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
LEON - makrobiotično društvo (1)
Libris (1)
Linguarus (3)
Litera (79)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (3)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana Castle (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska borza (2)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (3)
Logatec : Občina (7)
Lovska podzveza (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (46)
Luka (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Bajić (1)
M. Blažič (1)
M. Čehovin (1)
M. Čitar (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Ferlan (1)
M. Foški (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jeršič (1)
M. Klemenči�� (5)
M. Knap (1)
M. Kolar (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Pungartnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Zorc (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (3)
Manični poet (3)
Margarana (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska knjižnica (11)
Mariborska literarna družba (1)
Mariborska razvojna agencija (1)
Matična knjižnica (1)
MAUS (5)
Mavrica (3)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (11)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medicinski razgledi (5)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (1)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (5)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Meritum (1)
Mestna galerija (2)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (9)
Mestna občina (3)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Miha Mazzini (1)
Minat (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (3)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (42)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (76)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (15)
Ministrstvo za kulturo (4)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (10)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (10)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (5)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (149)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zdravje (5)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut (1)
Miš (12)
Miš založba (1)
Miška (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (22)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (845)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinski center (1)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (9)
Modrijan (38)
Moi mečty (1)
Moje sanje (4)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit (3)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (3)
Multima (7)
Municipality (2)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Muzej in galerije mesta Ljubljane (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (2)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Klopčar (1)
N. Kokalj (1)
N. Koron (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Mlakar (1)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (10)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narava (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Naše delo (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Chemistry (1)
National Institute of Public Health (4)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nejamedia (2)
Neo koncept (2)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nigrad (1)
Nova obzorja (251)
Nova plus (1)
Nova revija (26)
Nova univerza (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Novi zato (1)
Občina (12)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Občina Logatec (1)
Območna obrtna zbornica Metlika (1)
Observer Genion Clipping (2)
Obščina (1)
Obzorja (50)
Ocean (5)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (41)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (45)
OK SZDL Ljubljana Center (48)
Okaši (45)
Onkološki inštitut (2)
OPRO, zavod za aplikativne študije (5)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (9)
Osebna rast, Roy Goreya (4)
Osnovna šola (4)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ LA (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
OVI Jarše (1)
P. Grošelj (1)
P. Legiša (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Mrak (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Žvanut (1)
Palmer Higgs (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Partner Consulting (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Peace Institute (1)
PeBook (90)
Pedagoška fakulteta (211)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (143)
Pedagoški inštitut (26)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Peresa (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (5)
Pia (2)
PikicaPikaPok (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Pivec (49)
Planet GV (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Plus rešitve (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (3)
Pokrajinski muzej (4)
Polavon (1)
Polymer Technology College (1)
Pomurje Museum (1)
Pomurski muzej (2)
Pomursko društvo za boj proti raku (5)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Potovanje duše (2)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (16)
Pravna praksa (68)
Prežihova ustanova (1)
Primary School (1)
Primorske novice (303)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Pro Anima (3)
Profidtp (29)
Prohealth (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PromoVita (1)
Prva osnovna šola (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Publications Office of the European Union (1)
published by B. Kos (1)
Quark (1)
R. Drnovšek (1)
R. Jamnik (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
Rainbow Theater (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regional Museum (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
RIC (2)
RIS Dvorec (3)
RKS Območno združenje (4)
Robinson (5)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus (46)
Rokus Klett (138)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
RSS (1)
RTV Slovenija, ZKP (2)
Ruslica (146)
S. Bonča (1)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Malmenvall (1)
s. n. (15)
S. n. (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Rankel (1)
S. Starček (1)
S. Strassberger (1)
S. Urbančič (1)
SAF Comics (15)
SAF, Erko (8)
Salesalute Slovenija (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (123)
samozal. A. Petkovska (1)
samozal. A. Rose (1)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. B. Ekselenski (6)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. B. Pintar (2)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. F. Stele (7)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. I. Jurgec (3)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Krnc (2)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (4)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozal. N. Novak (1)
samozal. R. Brcar (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. S. Kidrič (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Kure (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal. U. Hrovat (11)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (49)
Samsara (1)
Sanje (185)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (39)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (2)
Scientific Institute of Public Health (1)
Scriptio (1)
Secondo natura (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Seguro (2)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (2)
self published by U. Hrovat (4)
selfpublished (1)
selfpublished A. Metelko (2)
self-published by author (1)
self-published by P. Suhodolčan (1)
selfpublished I. Erenda (2)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (8)
self-publisher T. Orter (1)
selfpublisher U. Hrovat (5)
self-publishing (3)
selfpublishing J. Srečkar (3)
SEM Institute for Climate Change (6)
SEM, Institute for Climate Change (4)
Servizio foreste sloveno (2)
SIB (6)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupnost muzejev Slovenije (3)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (49)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (42)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (6)
Slovenia Forest Service (3)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (2)
Slovenian Library Association (1)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (32)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenska ljudska stranka (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska turistična organizacija (4)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenske rimskokatoliške škofije (26)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (43)
Slovenski raziskovalni inštitut (14)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Slovensko društvo evalvatorjev (5)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (29)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko geološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (4)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (3)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (7)
Slowenische Schriftstellerverband (1)
Slowenischen Schriftstellerverband (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SMAK printtisk (2)
SNG (2)
SO (19)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Socialna akademija (1)
Socialni demokrati (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (39)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (5)
Sodobnost International (10)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Soliris (1)
Sophia (18)
Sožitje Association (7)
Spago (1)
Speleological Association of Slovenia (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (14)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (3)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Springer (1)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (7)
Statistical Society of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Stichting WONCA Europe (1)
Stopar - IT (3)
Strajnar Publishing (1)
Strancar.com (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Studia humanitatis (1)
Studio print (4)
Studio Print (1)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (4)
Succeed Project Team (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svet ZSSS (76)
Svetopisemska družba Slovenije (24)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (5)
SZDL Ljubljana-Šiška (8)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (5)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (2)
Š. Koren (1)
ŠENT (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šola za ravnatelje (29)
Šolski center (4)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (7)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Štrancar.com (11)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (411)
Študentska založba Litera (2)
Študijski krožek 'Pragozdovi' (1)
T. Brate (1)
T. Delić (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Lukežič (1)
T. Nikoloski (1)
T. Petelinc (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Soršak (1)
T. Trebušak (1)
T. Urbančič (1)
T. Vardjan (1)
T. Zadražnik (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniška založba Slovenije (14)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (6)
Teološka knjižnica (1)
The Center of Excellence in Finance (8)
The Faculty of Logistics (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (2)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
ToKnowPress (5)
TopFit Planet (1)
Transcendentalni svet (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (3)
TŠC (1)
T-TECTO (1)
Turistica (1)
U. Tomažin (1)
UL MF (1)
Umanotera (5)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Umco (3)
UMco (15)
Unesco klub (1)
Unicommerce (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (14)
Universita degli studi di Torino (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Ljubljana (1)
University of Maribor Press (24)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Press (1)
University of Primorska (2)
University of Primorska Press (15)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (8)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (11)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (19)
Univerzitetni klinični center (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (21)
Urban Planning Institute (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (125)
Urbankod (2)
Uroš Hrovat (1)
Ustanova Hiša eksperimentov (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (3)
v samozal. (2)
V. Jelen (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Pitacco (1)
V. Progar (1)
V. Stupar (1)
V. Tkalec (1)
V. Vek (1)
V. Zgonik (1)
V. Žepič (1)
V.B.Z. (1)
Večer (363)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Viatoris (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (2)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visokošolsko središče (1)
VIST - Visoka šola za storitve (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola Academia (6)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (20)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Vitaaa (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
vlastito izd. P. Suhodolčan (1)
Vrtec Galjevica (3)
Vseočesje (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Z. Kolenc (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (21)
Založba /*cf (15)
Založba /*cf. (2)
Založba Aristej (1)
Založba Audibook (68)
Založba FDV (2)
Založba FE (5)
Založba FE in FRI (13)
Založba FRI (1)
Založba Genija (1)
Založba Goga (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (13)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Pivec (19)
Založba Sanje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (33)
Založba ZRC (138)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (75)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Indo anai (1)
Zavod IRC (320)
Zavod Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Zavod Movit (4)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Projekt Atol, rx:tx (3)
Zavod Projekt Atol, rx-tx (2)
Zavod Rakmo (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (79)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod Risa (3)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (253)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod Tipka (1)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod za dušo (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (3)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (10)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (7)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS (1)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (4)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (4)
Združenje DrogArt (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje Manager (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (8)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (3)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine (8)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zen+ (1)
Zgodba.net (11)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo Celje (19)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (40)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (311)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (39)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (47)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (5)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
ZRC Publishing (4)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (12)
ZRS Bistra (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1905)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (159)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (307)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (3)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (7)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza geodetov Slovenije (55)
Zveza geografskih društev Slovenije (20)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (3)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (13)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza SUP (1)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvezda 11 (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Ž. Fišer (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Dostop
Išči med rezultati (15945)