Število rezultatov iskanja: 174

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Flašker (1)
A. Lazar (1)
A. Pediček (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (2)
Biotehniška fakulteta (15)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Erjavec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (4)
Kemijski inštitut (4)
L. Strauch (1)
M. Grundner (1)
M. Mikelj (1)
M. Rupar (1)
Medicinski razgledi (14)
N. Lindič (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Onkološki inštitut (5)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
P. Singh (1)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Chemical Society (12)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (45)
Slovensko zdravniško društvo (16)
T. Petelinc (1)
U. Jamnikar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (174)