Število rezultatov iskanja: 3482

Časopisje in članki - naslov
11. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo : virtualni kongres, 17. november 2021 : zbornik prispevkov (8)
32. onkološki vikend (1)
33. onkološki vikend (7)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (10)
Acta carsologica (7)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (34)
Acta hydrotechnica (7)
Acta medico-biotechnica (11)
Aktualno! (17)
Alkohol in rak (14)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (11)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (4)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (2)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (5)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (9)
Diagnostika v onkologiji (1)
Dogovori (10)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (13)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Druga šola pljučnega raka (22)
Državni presejalni programi za raka (12)
Državni program obvladovanja raka (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Endoskopska revija (6)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (23)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (23)
Gozdarski vestnik (8)
Gradbeni vestnik (3)
Hladnikia (2)
Hmeljar (Žalec) (22)
Hmeljarski bilten (17)
Image analysis and stereology (9)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (3)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javno zdravje (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (11)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (17)
Kajenje in rak (11)
Kajenje in rak pri ženskah (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kemikalije v okolju in rak (9)
Kmetijske in rokodelske novice (12)
Knjižnica (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kovine zlitine tehnologije (8)
Kronika (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (3)
Maligni tumorji testisa (1)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (14)
Materiali in tehnologije (3)
Medical imaging and radiotherapy journal (3)
Medicinski razgledi (63)
Medicinski razgledi (Supplement) (2)
Melanom in nemelanomski kožni raki (36)
Metodološki zvezki (2)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Narodna sloga (1)
Natura Sloveniae (5)
Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike (7)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (2)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (2)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (8)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (4)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (3)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive (15)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive : XXVIII. seminar In memoriam dr. Dušana Reje : Ljubljana, 3. december 2020 (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (23)
Okno (Ljubljana) (44)
Okužbe in rak (12)
Onkologija (Ljubljana) (401)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (2)
Onkološki vikend (464)
Onko-nefrologija: protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z rakom (18)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pljučni rak (9)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (11)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (5)
Pregled in novosti v onkologiji (2021) (8)
Prehrana in rak (13)
Presek (1)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (10)
Primerjalna književnost (1)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (6)
Proteus (11)
Prva šola pljučnega raka (15)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (446)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (25)
Rak materničnega telesa (15)
Rak materničnega vratu (17)
Rak mod (9)
Rak na črevesju (9)
Rak prebavil (10)
Rak pri moškem (10)
Rak pri moških (10)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Rak rodil (12)
Rak sečnega mehurja (4)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v nosečnosti (17)
Rak v Sloveniji (25)
Rak zunanjega spolovila (20)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (3)
Redki raki (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Revija za zdravstvene vede (3)
Sanitarno inženirstvo (2)
Sevanja in rak (15)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (15)
Slovenian veterinary research (5)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (6)
Socialno delo (2)
Sodobni pristop k obravnavi bolnic z rakom jajčnikov (7)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (8)
Starost in rak (14)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šola raka dojk 2019 (18)
Šola raka prostate (20)
Šport (Ljubljana) (4)
Štajerc (2)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Teorija in praksa (1)
Trdoživ (5)
Tretja šola pljučnega raka (19)
Tumorji v otroški dobi (3)
Učiteljev glas (2)
Učiteljski tovariš (3)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (7)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (4)
Varstvo narave (5)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (2)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (5)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (7)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (16)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (9)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (8)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (10)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravljenje z imunoterapijo in radioterapijo pri bolnikih z rakom (18)
Zdravniški vestnik (133)
Zdravstveno varstvo (11)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (12)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železarski zbornik (3)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (26)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (31)
Botanično društvo Slovenije (7)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (65)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (446)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (7)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (5)
Društvo za opazovanje in prou��evanje ptic Slovenije (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (21)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (43)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (19)
Mladinska knjiga (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (5)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (500)
Onkološki inštitut Ljubljana (2171)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko odonatološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (133)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (6)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (9)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (23)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (34)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
= Institute of Oncology (15)
1A internet (1)
A. Černe (1)
A. Širca (1)
Angelini Pharma (1)
Ara (4)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Radiology and Oncology (446)
Beletrina (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Č. Lucu (1)
Delo Revije (1)
Department of Biotechnology, Jožef Stefan Institute (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (3)
DMFA-založništvo (1)
Doba Epis (1)
DOBA EPIS (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Društva onkoloških bolnikov (20)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (45)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (9)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
Državni progam ZORA, Onkološki inštitut (1)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (2)
Državni program ZORA, Onkološki inštitut (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (2)
F. Novak (1)
Faculty of Medicine (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za šport (4)
FIHO (11)
Fr. Vesel (1)
G. Rak (1)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (21)
Glaxo (44)
Glaxo Wellcome (14)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (2)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Helidon (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (9)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute of Oncology (5)
Institute of Oncology Ljubljana (1)
Institute of Oncology, Epidemiology and Cancer Registry, Slovenian Cancer Registry (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (27)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (23)
J. Giontini (3)
J. Lamovšek (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Jožef Blaznik (12)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (298)
Kancerološko združenje SZD (56)
Karl Linhart (2)
Katedra za onkologijo (44)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Klinika (1)
Kmečka knjiga (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Krka (76)
KUD Logos (6)
Ljubljana (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
M. Pezdirc (1)
M. Plankar (1)
Medicinska fakulteta (12)
Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (1)
Medicinski razgledi (65)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (2)
Moksha (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (12)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
National Institute of Public Health (3)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (10)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (764)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (433)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (14)
Onkološki inštitut, Državni program Zora (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka (2)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (26)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Onkološki inštitut, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (2)
Onkološki inštitut, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
P. Mrak (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Pivec (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (7)
Postojnska jama (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
RKS Območno združenje (4)
RTV (1)
s. n. (3)
samozal. (1)
samozal. N. Pavlič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Scientific Institute of Public Health (2)
Sekcija internistične onkologije SZD (37)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (78)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (12)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (35)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (27)
Sekcija za internistično onkologijo (38)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (21)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (1)
Senološka sekcija SZD (1)
Slovene Welding Society (31)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenian Respiratory Society (1)
Slovenian Senologic Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatica (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko odonatološko društvo etc. (5)
Slovensko zdravniško društvo (160)
Slovensko zdravniško društvo, Delovna skupina Onko-nefrologija (19)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (5)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (38)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (20)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (17)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
Societá storica del Litorale (12)
Strokovno združenje radioloških inženirjev Slovenije (2)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (3)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (3)
Transcendentalni svet (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (3)
Univerzitetni klinični center (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (15)
Univerzitetni klinični center Maribor (4)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (14)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (5)
Veterinarska fakulteta (5)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (8)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (23)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (21)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (29)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (2)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (45)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (8)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (110)
Združenje za senologijo (9)
Združenje za senologijo Slovenije (2)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (19)
Združenje za senologijo SZD (19)
Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo (1)
ZENECA International (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (552)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (48)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Išči med rezultati (3482)