Število rezultatov iskanja: 162

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (54)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Planinska zveza Slovenije (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Didakta (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Državna založba Slovenije (2)
Faculty of management (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Frančiškanski samostan (1)
Glasbena matica (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Helidon (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (2)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kinematografi (1)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (8)
MePZ Anton Foerster (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (5)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
RTV (1)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Welding Society (7)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Š. Koren (1)
Št. Novo Doba (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Založba kaset in plošč, RTV (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (2)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zvezna knjigarna (1)
Išči med rezultati (162)