Število rezultatov iskanja: 86

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (13)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Didakta (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Filozofska fakulteta (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Jožef Blaznik (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (10)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Societá storica del Litorale (9)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Išči med rezultati (86)