Število rezultatov iskanja: 2403

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (5)
Acta carsologica (37)
Acta chimica slovenica (18)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (3)
Acta medico-biotechnica (7)
Akademija MM (5)
Annales. Series historia et sociologia (38)
Annales. Series historia naturalis (15)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (24)
AR. Arhitektura, raziskave (507)
Arheološki vestnik (41)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (27)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (10)
Časopis za kritiko znanosti (24)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Delo in varnost (13)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (4)
Didakta (5)
Dogovori (1)
Dolenjski zbornik (5)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (12)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (19)
Farmacevtski vestnik (10)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (13)
Geodetski vestnik (5)
Geografski vestnik (5)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (54)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (78)
Hmeljarski bilten (3)
IB revija (Ljubljana) (15)
Informacije MIDEM (10)
Informatica (Ljubljana) (5)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (22)
Jezikoslovni zapiski (5)
Kakovostna starost (9)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kinesiologia Slovenica (6)
Knjižnica (20)
Kovine zlitine tehnologije (26)
Kronika (Ljubljana) (11)
Les (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (5)
Loški razgledi (10)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (6)
Materiali in tehnologije (37)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (18)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (12)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (4)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (27)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (11)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (19)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (9)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (8)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (19)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za elementarno izobraževanje (10)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (24)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (5)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski etnograf (1)
Slovenščina 2.0 (7)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (19)
Sodobna pedagogika (35)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (12)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (2)
Šolsko polje (83)
Tekstilec (7)
Teorija in praksa (65)
Traditiones (Ljubljana) (31)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (6)
Vakuumist (4)
Ventil (Ljubljana) (12)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zbor občanov (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (8)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (31)
Zdravstveno varstvo (25)
Zgodovinski časopis (18)
Železarski zbornik (23)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (147)
Čebelarska zveza Slovenije (10)
Didakta (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (19)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (124)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
Geološki zavod Slovenije (28)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (9)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (47)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (25)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Mirana Jarca (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (13)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (381)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
Pedagoška obzorja (19)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (83)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko kemijsko društvo (18)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (31)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (21)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (507)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (11)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (16)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (10)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (13)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (27)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (108)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (78)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (4)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (8)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (3)
Andragoški center Slovenije (7)
Arhej (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
B. Podpečan (1)
Beletrina (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biteks (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (53)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Didakta (5)
dLib distributer (2)
Doba Epis (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (43)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (2)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (5)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (5)
E. Navinšek (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (9)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Planinc (1)
Faculty of management (6)
Fakulteta za arhitekturo (507)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (21)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (20)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (60)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (12)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (6)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (122)
Fakulteta za upravo (5)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Geološki zavod (24)
Geološki zavod Slovenije (5)
Geološki zavod, Ljubljana (26)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (7)
Histria Editiones (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (2)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (21)
Institut 'Jožef Stefan' (17)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (9)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (4)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (8)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (64)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (24)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (32)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Jernejčič (1)
J. Kos (1)
J. Perkavac (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kemijski inštitut (7)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Krka (1)
Leila (2)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Luka (1)
M. Čuk (1)
M. Debeljak (1)
M. Konec (1)
M. Krofič Žel (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (5)
Medicinska fakulteta (7)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Metalurški inštitut el at. (23)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (13)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Moderna organizacija (11)
Muzejsko društvo (10)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
MycoMedica (1)
N. Pavšelj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (12)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (24)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodni muzej (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (2)
National Institute of Public Health (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (3)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (10)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Pedagoška fakulteta (32)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška obzorja (19)
Pedagoški inštitut (22)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
RSS (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (53)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (12)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (114)
Slovenski etnografski muzej (19)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (83)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (24)
Slovensko geološko društvo (28)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (26)
Slovensko kemijsko društvo (18)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (32)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (53)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Š. Logar (1)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (24)
T. Likar (1)
T. Selič Kurinčič (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskovna zadruga (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (6)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (3)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
V. Ješe-Janežič (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (53)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (16)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (10)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (13)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zbornica zdravstvene nege (27)
Združenje DrogArt (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (53)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (25)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (78)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (26)
Železarna Ravne (26)
Železarna Štore (26)
Išči med rezultati (2403)