Število rezultatov iskanja: 147

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Kermauner (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (14)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (7)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
K. Miklavec (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (5)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
N. Turk (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Občina (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Politehnika (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (18)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Založba ZRC (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (147)