Število rezultatov iskanja: 8929

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (882)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (259)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Akademija MM (2)
Aktualno! (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (717)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (17)
Asian studies (4)
Atlanti (4)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (21)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (235)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Dialogi (2)
Didakta (7)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (27)
Dve domovini (662)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Filozofski vestnik (1245)
Fizika v šoli (5)
Folia biologica et geologica (4)
Gea (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (15)
Geologija (6)
Glas podzemlja (3)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (32)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (224)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (9)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (8)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (716)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (4)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Knjižnica (13)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (9)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (3)
Management (2)
Managing global transitions (2)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Metodološki zvezki (38)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (8)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (9)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (2)
Poročilo - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Presek (3)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Proteus (14)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (17)
Raziskave in razprave (26)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Retrospektive (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (730)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (130)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (12)
Socialno delo (25)
Sodobna pedagogika (18)
Sodobnost (1963) (3)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistično gradivo SR Slovenije (25)
Studia mythologica Slavica (365)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (15)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (6)
Teorija in praksa (60)
Traditiones (72)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Trdoživ (17)
Urbani izziv (2)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Vakuumist (19)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (15)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (10)
Železne niti (1)
Leto izida
1201-1300 (1)
1531 (1)
1550 (1)
1557 (1)
1577 (1)
1673 (1)
1674 (1)
1699 (1)
1701 (1)
1711 (1)
1716 (1)
1726 (1)
1737 (1)
1743 (1)
1745 (1)
1750-1764 (1)
1760 (2)
1761 (1)
1765 (2)
1766 (3)
1767 (2)
1768 (1)
1769 (2)
1770 (2)
1771 (2)
1771-1776 (1)
1772 (2)
1773 (3)
1774 (2)
1775 (4)
1776 (3)
1776-1777 (1)
1777 (4)
1778 (4)
1779 (4)
1779-1786 (1)
1780 (4)
1781-1784 (1)
1782 (1)
1783 (4)
1784 (3)
1785 (5)
1786 (1)
1787 (2)
1788 (1)
1788-1791 (1)
1789 (6)
1790 (6)
1791 (4)
1792 (7)
1793 (5)
1794-1795 (1)
1795 (8)
1796 (1)
1798 (1)
1798-1799 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1805 (2)
1806 (1)
1807 (1)
1809 (1)
1815 (1)
1818 (1)
1822-1823 (1)
1823 (2)
1825 (1)
1826/1827 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1835 (2)
1835-1836 (1)
1836 (1)
1837 (2)
1837-1839 (1)
1838 (2)
1840 (2)
1840-1843 (1)
1840-1845 (1)
1841 (3)
1842 (2)
1842-1843 (1)
1843 (2)
1844 (2)
1845 (3)
1845-1846 (1)
1846 (3)
1847 (2)
1847-1852 (1)
1848 (4)
1849 (1)
1849-1851 (1)
1850 (3)
1851 (4)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1856-1857 (1)
1857 (2)
1859 (1)
1859-1860 (1)
1860 (3)
1861 (1)
1861-1862 (1)
1862 (1)
1863 (5)
1864 (1)
1865 (3)
1865-1868 (1)
1867 (7)
1867-1868 (1)
1868 (3)
1869 (4)
1870 (4)
1872 (5)
1873 (3)
1874 (1)
1875 (2)
1876 (1)
1877 (2)
1878 (2)
1879 (1)
1879-1880 (1)
1880 (1)
1881 (3)
1882 (1)
1883 (2)
1884 (2)
1885 (1)
1886 (2)
1888 (1)
1889 (2)
1890 (2)
1891 (3)
1892 (1)
1893 (1)
1894 (2)
1895 (1)
1897 (2)
1898 (1)
1899 (1)
1900 (3)
1904 (1)
1904-1905 (1)
1907 (1)
1908 (2)
1909 (1)
1930 (1)
1931 (1)
1940 (1)
1943 (1)
1950 (1)
1951 (2)
1952 (2)
1953 (4)
1954 (2)
1955 (2)
1956 (5)
1957 (6)
1958 (1)
1959 (4)
1961 (2)
1962 (5)
1963 (3)
1963-1964 (1)
1965 (6)
1966 (3)
1967 (3)
1968 (2)
1969 (3)
1970 (1)
1971 (2)
1972 (6)
1973 (3)
1974 (9)
1975 (4)
1976 (11)
1977 (34)
1978 (31)
1978-1980 (1)
1979 (43)
1980 (52)
1981 (38)
1982 (38)
1982-1983 (1)
1983 (26)
1984 (32)
1985 (26)
1985/1986 (1)
1986 (28)
1987 (18)
1988 (26)
1988/1989 (2)
1989 (104)
1990 (192)
1991 (154)
1992 (160)
1993 (115)
1994 (164)
1994-1995 (1)
1995 (233)
1996 (199)
1997 (319)
1998 (215)
1998-1999 (2)
1999 (301)
2000 (216)
2001 (276)
2002 (290)
2003 (286)
2004 (283)
2005 (285)
2006 (274)
2007 (314)
2008 (288)
2009 (293)
2010 (302)
2011 (323)
2011-2012 (2)
2012 (308)
2013 (402)
2013-2014 (1)
2014 (332)
2015 (323)
2016 (309)
2017 (305)
2018 (263)
2018-2010 (1)
2019 (238)
2020 (70)
2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (54)
Botanično društvo Slovenije (18)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (17)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (17)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (19)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (27)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mladinska knjiga (6)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (17)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2060)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (4)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (17)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (17)
Slovensko etnološko društvo (32)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (17)
Slovensko sociološko društvo (27)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (802)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (60)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (29)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (9)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (3)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (5266)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (72)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (18)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Vsebina
Založnik
(4)
A. Češarek (1)
A. Hartleben (2)
A. Hölder (1)
A. Kermauner (1)
A. Raunecker (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
apud Herm. Uytwerf, & Franç. Changuion (1)
apud P. Gosse, R. Chr. Alberts, P. de Hondt (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Arnoldische Buchhandlung (4)
ATS Od me-je (1)
au Bureau d'industrie (1)
au magasin de la Societé typographique (1)
auf Kosten der Verfasser (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
B. Behr's Buchhandlung (1)
Barrois (1)
bei Friedrich Wilhelm Michaelis (1)
bei Jos. Franz Kaiser (1)
bei Keil (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Friedrich Fleischer (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter ... (1)
bey Heinrich Gessner (1)
bey Kaulfuss und Krammer (1)
bey Magnus Swederus ... (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
bey Wilhelm Rein (1)
Biblioteca Apostolica Vaticana (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
C. E. Kollmann (1)
C. Graefer (1)
C. Manz (1)
C. Rümpler (2)
C.A. Hartleben's Verlag (1)
C.F. Winter (1)
Calcutta printed, and London reprinted for Geo. Kearsley ... (1)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
chez D.J. Changuion (1)
chez Desaint ... (1)
chez François Changuion (1)
chez François Des Ventes (1)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
chez G.J. Decker (1)
chez Grangé ... et Cl. J. Baptiste Bauche ... (1)
chez J. Brenkhorst (1)
chez J. Pierre Heubach (1)
chez Jean Catuffe (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
chez Jules Henri Pott et comp. (1)
chez L. Cellot & Jombert fils ... (1)
chez La société typographique (1)
chez Marc Michel-Rey (1)
chez Merlin ... (1)
chez N. M. Tilliard (1)
chez N.M. Tilliard ... (1)
chez P. Al. Le Prieur ... (1)
chez Ruault (1)
chez Saillant & Nyon (3)
chez Saillant & Nyon ... [et] Pissot ... (1)
chez Saillant ... (1)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
chez Saillant et Nyon ... [et] Panchauche ... (1)
chez Samuel Fauche ... (1)
chez Samuel Pitra ... (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. A. Kajon (1)
D. Blatnik (1)
D. del Bianco (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
dalla tipografia di Antonio Strauss. A spese di Paolo Schubart in Trieste (1)
de l'imprimerie de La société typographique (1)
de l'imprimerie de Monsieur (1)
Denicke (1)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Didakta (7)
Doba Epis (5)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Druck und Verlag der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs (1)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (19)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (3)
Duncker & Humblot (2)
Dürr (2)
Dyk (4)
E. Baldamus (1)
E. Dornik (1)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. A. Brockhaus (3)
F. Dümmler (1)
F. Duncker (1)
F. Fleischer (1)
F. Hirth (1)
F. Kadilnik (1)
F. Tempsky (1)
F. v. Kleinmayr (1)
F.A. Brockhaus (1)
F.L. Herbig (1)
F.W. Grunow (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (20)
Fakulteta za družbene vede (67)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za socialno delo (26)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (56)
Fakulteta za telesno kulturo (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (26)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1225)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
Franz Saler (1)
G. Freytag (1)
G. Grote (1)
G. Senf (8)
G. Vodeb (1)
G. Westermann (1)
G. Wigand (1)
Gebrüder Kröner (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey And. Kienreich (1)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (33)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (5)
Gervais Clouzier (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gosse, Fils (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
GV (1)
H. Costenoble (7)
H. Fries (1)
H. W. Schmidt (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hartleben (1)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Heinrich Steiner (1)
Herder (2)
Hofbuchdruckerei (1)
Hótel de Thou (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
I. A. v. Kleinmayr (1)
Ico (1)
im Verlag bei H.R. Sauerländer (1)
im Verlage bei F.W. Damian und W. Sorge (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
in der Arnoldischen Buchhablung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (2)
in der Geistingerschen Buchhandlung (1)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
in der Korn'schen Buchhandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (2)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (6)
Institute for Slovene Emigration Research (590)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (19)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (18)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (34)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (705)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (662)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (2)
IPSOS (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Blaznik (1)
J. Cherbuliez (1)
J. G. Cotta (2)
J. Giontini (3)
J. Imme (1)
J. M. Heberle (H. Lempertz) (1)
J. Naumann (1)
J. Perthes (1)
J. Scheible's Buchhandlung (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Jos. R. Vilímek (1)
K. Kenda-Jež (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
LDS (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljubljana: Miška (1)
M. Gerber knjigotržec (1)
M. Šalamon (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (2)
MeritUM (1)
Meyer & Zeller (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (3)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (238)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Narodna tiskarna (1)
National Institute of Public Health (1)
Natis. Ign. pl. Kleinmayerja in Fedor Bamberga (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Nepveu ... (1)
neznan (1)
Nova revija (3)
O. Janke (1)
O. Purfüst (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
Onkološki inštitut (4)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (9)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (9)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
per il conzatti a S. Bartolommeo .. (1)
per li Fratelli Gallici ... (1)
per Sebastianum Henricpetri ... (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Plon (1)
Politehnika (1)
Pravna fakulteta (1)
presso Alvise Milocco (1)
printed and sold by Allin and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson ... and J. Stockdale ... London (1)
printed and sold by James Philips ... (1)
printed and sold by James Phillips, George Yard ... (1)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed by and for W. Richardson ... also for J. Robson ... and N. Conant ... (1)
printed by G. Scott; and sold by J. Robson (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed by J. Ruthven, for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior ... (1)
printed by James and Johnson (1)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
printed by W. and A. Strahan: for G. Nicol ... and T. Cadell ... (1)
printed by W. Mowbray, and sold by Mr. Jordan (1)
printed for A. Strahan and T. Cadell: and sold by T. Cadell jun. and W. Davies (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies ... (1)
printed for B. White ... J. Robson ... P. Elmsly ... and G. Robinson (1)
printed for C. Dilly ... (1)
printed for Charles Stalker ... (1)
printed for Cullen and company ... (1)
printed for E. and C. Dilly ... and J. Almon ... (1)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (3)
printed for G. Nicol (1)
printed for G. Robinson (1)
printed for G. Robinson ... and C. Elliot ... (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason ... (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson ... (2)
printed for J. Debrett (3)
printed for J. Debrett ... (1)
printed for J. Johnson (2)
printed for J. Johnson ... et al. (1)
printed for John Stockdale (2)
printed for R. Blamire ... (1)
printed for R. Morison and son ... G. Mudie ... and T. Vernor ... London (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for T. Cadell (1)
printed for T. Cadell ... (2)
Printed For The Author (1)
printed for the author and sold by J. Edwards ... (1)
printed for the author by C. Clarke (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly, London (1)
printed for the author, and sold by Thomas Payne ... (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey ... and sold by G. Nicol ... et al. (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne ... (1)
printed for the editor ... (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell ... (1)
printed for W. Lowndes ... (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell ... (1)
printed for W. Strahan; and T. Cadell (1)
printed for William Lane (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
R. Decker (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
reprinted for J. Johnson ... (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Rezultati raziskovanj (1)
Robinson (1)
RSS (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (1)
samozal. H. Ledóchowski (1)
samozaložba (2)
Savezni zavod za statistiku (1)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slori (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2963)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (32)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (7)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (27)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
slovotiskarnici Bratja Battara (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (11)
sold by G. Nicol ... and J. Sewell ... (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour, Edinburgh ... (1)
sold by Richardson et al. (1)
sous le direction de Née (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (442)
Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci (1)
Statistično društvo Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (11)
T. Ackermann (1)
T. Cook & Son (1)
T. D. Weigel (1)
Teološka fakulteta (2)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (9)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Theodor Thomas (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
U. Mentzel (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (365)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
University of Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
V. Rupnik (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Velhagen & Klasing (1)
Verl. des Verfassers (1)
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses (1)
Verlag der F. Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei (1)
Verlag von Gustav Mayer (2)
Verlag von J.G. Heubner (1)
Verlag von Leopold Voss ... (1)
Verlag von Peter Rohrmann ... (1)
verlegts Abram Vandenhoeck (1)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
verlegts Johann Zieger, Buchhändler (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
W. Braumüller (1)
W.S. Orr ... (1)
William Clowes and sons (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (1214)
Založba ZRC SAZU (3)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (141)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod R Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (148)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (31)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (206)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (9)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (3)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (32)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (331)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (365)
ZRC Publishing (11)
ZRC Publishing House (3)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (224)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (18)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (6)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (8929)