Število rezultatov iskanja: 158

Časopisje in članki - oblika
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (17)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (17)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gospodarski vestnik (5)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Kemijski inštitut (3)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Marketing magazin (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Moderna organizacija (25)
Muzejsko društvo (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naše delo (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (9)
Societá storica del Litorale (1)
Šolski center (1)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (20)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (158)