Število rezultatov iskanja: 192

Časopisje in članki - oblika
Založnik
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
bey Leonhard Heussler (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Chrio (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
durch Vrban Gaubisch ... (1)
excudebat Robertus Stephanus in sua officina ... (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (18)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Georg Gruppenbach (3)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (13)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Janž Mandelc (1)
Johanna Kraffta dediči (2)
Katoliško tiskovno društvo (4)
L. Schwentner (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Pedagoški inštitut (1)
po Zeitler Andrasi (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Georga Gruppenbacha (4)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (46)
Societá storica del Litorale (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (4)
Ulrich Morhart (14)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (34)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (192)