Število rezultatov iskanja: 938

Časopisje in članki - naslov
32. onkološki vikend (1)
Academica turistica (1)
Acta Histriae (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (1)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Bogoslovni vestnik (2)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (3)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Delo in varnost (10)
Dogovori (1)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (1)
Druga šola pljučnega raka (1)
Družboslovne razprave (1)
Državni program obvladovanja raka (3)
Elektrotehniški vestnik (6)
Fizioterapija (Ljubljana) (9)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Kakovostna starost (10)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Medicinski razgledi (11)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša sodobnost (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološki vikend (34)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (1)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (14)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rak glave in vratu (1)
Rak na črevesju (1)
Rak zunanjega spolovila (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (644)
Revija za zdravstvene vede (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (14)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Šola raka dojk 2016 (1)
Šola raka dojk 2019 (2)
Šport (Ljubljana) (6)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Teorija in praksa (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (3)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (7)
Zbor občanov (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (32)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (11)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (41)
Onkološki inštitut Ljubljana (77)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (32)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (644)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (10)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (9)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Association of Radiology and Oncology (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
D. Kogovšek (1)
Društva onkoloških bolnikov (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (8)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (2)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
E. T. Schwarzbartl (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (14)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
G. Kurillo (1)
Glaxo (1)
Glaxo Wellcome (2)
I. Cikajlo (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (53)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
J. Podobnik (1)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (36)
Kancerološko združenje SZD (2)
Komunist (1)
Krka (1)
Medicinski razgledi (11)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova revija (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (46)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Pravna fakulteta (1)
R. Kamnik (1)
S. Schaup (1)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovensko društvo Informatica (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (10)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (33)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Študentska založba (6)
U. Mali (1)
University of Primorska Press (1)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (35)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (558)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (29)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (2)
Združenje za senologijo SZD (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
ZENECA International (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (33)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (938)