Število rezultatov iskanja: 817

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (14)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (32)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta hydrotechnica (12)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (10)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (5)
Asian studies (1)
Book of abstracts (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (7)
Dogovori (6)
Dom in svet (Ljubljana) (29)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Etnolog (Ljubljana) (6)
Folia biologica et geologica (6)
Gea (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (17)
Geografski zbornik (2)
Geologija (19)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (7)
Hacquetia (1)
Hladnikia (2)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kmetijske in rokodelske novice (22)
Kronika (Ljubljana) (13)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (4)
Managing global transitions (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (8)
Naša sodobnost (8)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (14)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proteus (21)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za geografijo (3)
RMZ-materials and geoenvironment (9)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (16)
Sodobnost (1963) (34)
Sopotja (38)
Strojniški vestnik (3)
Studia Historica Slovenica (2)
Svet ptic (4)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Varstvo narave (4)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (6)
Zbor občanov (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zgodovinski zapisi (1)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (18)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (17)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (9)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (34)
Mestna knjižnica Ljubljana (55)
Mladinska knjiga (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (263)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (21)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (16)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (6)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (38)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (73)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (41)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (51)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (42)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(3)
1A internet (1)
A. Maslo (1)
A. Torkar (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Association of Radiology and Oncology (1)
Audibook (2)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Bos. Pošta (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (6)
Botanično društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
CODA (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
Doba Epis (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Državna založba Slovenije (43)
Duhan (1)
Dynamic Records (1)
Eno (1)
Etnografski muzej (8)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (13)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (3)
Fotolik (3)
Fotolik Celje (1)
Foto-tehnika (1)
Fr. Vesel (1)
Generacija prebujenja (1)
Genija (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (18)
Goga (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Helidon (3)
Ico (1)
ICO (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute of Oncology (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (9)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Jožef Blaznik (22)
K. I. (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (29)
KUD Bogenšperk (1)
Lander Inn (1)
LDS (5)
Litera (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
M. Bombač (1)
M. Hrovat (1)
Mariborska literarna družba (1)
Melopoja (1)
Mladinska knjiga (8)
Moderna organizacija (2)
Mohorjeva (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Naše delo (1)
Natis. Ign. pl. Kleinmayerja in Fedor Bamberga (1)
Obzorja (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Oslobođenje (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (21)
Purger & Co (1)
R. Garevski (1)
R. Smola (1)
Radio-Tednik (1)
RTV (6)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in ploš (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (7)
Ruslica (2)
s. n. (44)
samozal. D. Majkus (16)
samozal. M. Smode (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (56)
Slovenski dom KPD Bazovica (109)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (13)
Sraka (4)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (16)
Tiskovna zadruga (7)
Tobak (1)
Turistička štampa (1)
Turistički savez Jugoslavije (2)
Univerzalno življenje (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Vesna film (3)
Vjesnik (1)
Zadružne knjige (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba kaset in plošč, RTV (1)
Založba ZRC (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lovskih družin Gorenjske (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zvezna gimnazija za Slovence (1)
Išči med rezultati (817)