Število rezultatov iskanja: 292

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Geološki zavod Slovenije (7)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (56)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (76)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (9)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (26)
Zveza geografov Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta (4)
Fr. Vesel (2)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliško tiskovno društvo (30)
L. B. Sretenović (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mestna občina (1)
Muzejsko društvo (2)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (33)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Žabkar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (76)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Tiskovna zadruga (5)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (33)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (26)
Zveza geografskih društev Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (292)