Število rezultatov iskanja: 507

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Bicero (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Družina d.o.o. (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (28)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (115)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (26)
Slovensko sociološko društvo (16)
Študentska založba (30)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (80)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (53)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
Annales ZRS (1)
Arco Iris (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Beletrina (1)
Bicero (1)
Bird Publisher (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (36)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družina (38)
Državna založba Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (29)
Fakulteta za šport (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (18)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Katoliško tiskovno društvo (5)
KUD Logos (9)
LDS (3)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Nova revija (33)
Novi svet (1)
Obzorja (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
samozal. (3)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (3)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (36)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (26)
Slovensko sociološko društvo (16)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (6)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Študentska založba (33)
Teološka fakulteta (42)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (19)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem (21)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Založba ZRC (15)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje ateistov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (26)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (19)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza katoliških dijakov (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (507)