Število rezultatov iskanja: 3511

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (7)
Acta agriculturae Slovenica (9)
Acta carsologica (21)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (2)
Acta linguistica asiatica (4)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in business related scientific research journal (7)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (4)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1205)
Annales. Series historia naturalis (732)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (88)
Arheološki vestnik (12)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (3)
Atlanti (4)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (11)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Documenta Praehistorica (6)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (590)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (4)
Geografski vestnik (13)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (3)
Illiesia (1)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (5)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (18)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (7)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kronika (Ljubljana) (2)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (Spletna izd.) (6)
Managing global transitions (59)
Materiali in tehnologije (6)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (11)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (6)
Naše gospodarstvo (5)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik zdravstvene nege (27)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (9)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (19)
Primerjalna književnost (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (6)
Quark (English. ed.) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (24)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (4)
Research bulletin (1)
Research in social change (40)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Sanitarno inženirstvo (17)
Scopolia (2)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (130)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (10)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (9)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Strojniški vestnik (21)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (11)
Šport (Ljubljana) (6)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (22)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (18)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (7)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (11)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Banka Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (18)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (64)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
GEA College (7)
Geološki zavod Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (17)
Inštitut za varovanje zdravja RS (11)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mladinska knjiga (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (412)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (19)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Quark, d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (65)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (91)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (131)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (27)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1937)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (293)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (11)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1937)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
D. Vajs (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Domus (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Družina (1)
Edukator (7)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
ESTEAM team (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (18)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of management (59)
Faculty of Social Sciences (4)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (91)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (17)
Fakulteta za telesno kulturo (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (25)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (590)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (17)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (590)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (11)
International Institute for Archival Science (3)
Jožef Stefan Institute (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Leila (1)
M. Šalamon (1)
Marketing magazin (4)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
National Institute of Public Health (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Onkološki inštitut (2)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška obzorja (19)
Pedagoški inštitut (1)
Politehnika (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Quark d.o.o. (2)
Research and Documentation Center JAS (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RSS (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1937)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (53)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
Societá storica del Litorale (1937)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Springer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Študentska založba (1)
Turistica (7)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (4)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urban Planning Institute (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (39)
Veterinarska fakulteta (131)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (29)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (18)
Zbornica zdravstvene nege (27)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1937)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1937)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (14)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (6)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (3511)