Število rezultatov iskanja: 11402

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (9)
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta Histriae (4)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (27)
Amfiteater (Ljubljana) (10)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (5)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (3)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (11)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (61)
Azijske in afriške študije (10)
Central European Public Administration Review (5)
CEPS journal (29)
Communio (Ljubljana) (198)
Čas (Ljubljana) (205)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delavci in delodajalci (8)
Delo in varnost (59)
Demokracija (1918) (11)
Dialogi (2)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (16)
Edinost in dialog (8)
Emzin (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (82)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (53)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
GM. Glasbena mladina (197)
Goriški list (1944) (84)
Gozdarski vestnik (61)
Grafičar (Ljubljana) (90)
Grlica (94)
Gruda (200)
IB revija (Ljubljana) (279)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacijsko poslovna revija (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (16)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (8)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Klik (Ljubljana) (30)
Knjižnica (145)
Koncertni list Slovenske filharmonije (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (138)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
List (Šoštanj) (241)
Liter jezika (8)
Literatura (Ljubljana) (3)
Lives journal (15)
Ljubljanski zvon (36)
Mariborski teden (4)
Materiali in tehnologije (4)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (121)
Mini Multi (7)
Misel in delo (58)
Moj planet (1)
Monitor ISH (35)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (2)
Na svoji zemlji (9)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (1)
Narobe (26)
Naš stik (6)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (20)
Naša sodobnost (6)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (47)
Naše travinje (1)
Naši zapiski (130)
Natura Sloveniae (24)
Njiva (Ljubljana) (21)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Novi zapiski (9)
Obzorja (Maribor) (26)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Odsevanja (17)
Ona plus (5)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (10)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (115)
Panonska polja (1)
Papir (Ljubljana) (14)
Phainomena (Ljubljana) (903)
Planinski vestnik (8)
Podjetje in delo (32)
Poetikon (2)
Poligrafi (75)
Pravnik (19)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (132)
Projektna mreža Slovenij (1)
Projektna mreža Slovenije (4)
Proteus (3)
Provinca (1)
Rast (98)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (45)
Res novae (9)
Revija katoliške akcije (19)
Revija SRP (Online) (45)
Revija za ekonomske in poslovne vede (76)
Revija za elementarno izobraževanje (349)
Revija za geografijo (233)
Revija za javna naročila in javne finance (83)
Revija za univerzalno odličnost (197)
Revija za zdravstvene vede (2)
Revolver (Ljubljana) (23)
Revus (Ljubljana) (97)
RMZ-materials and geoenvironment (47)
Rodna gruda (394)
Sir*ius (47)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1515)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska mladina (13)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (118)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (24)
Sodobnost (1963) (111)
Splet znanja in domišljije (1)
Stati inu obstati (10)
Suzy (220)
Svet elektronike (22)
Svet ptic (52)
Svetogorska kraljica (Trst) (7)
Svobodna beseda (Ljubljana) (18)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (36)
Šolsko svetovalno delo (3)
Šport (Ljubljana) (3)
Teorija in praksa (11)
Tim (Ljubljana) (46)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (18)
Ventil (Ljubljana) (63)
Verba hispanica (2)
Vesna (1921) (4)
Vita (1)
Vojaška zgodovina (2)
Vzgoja (Ljubljana) (34)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (1)
Zbori (77)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (33)
Zenit (Zagreb) (25)
Zgodovina v šoli (12)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (10)
Zora (Ljubljana) (169)
ZPS test (53)
Žena in dom (133)
Življenje in svet (623)
Leto izida
1880-1918 (1)
1890 (4)
1895 (4)
1896 (4)
1897 (10)
1898 (6)
1899 (5)
1900 (7)
1900- (1)
1901 (3)
1902 (2)
1902/1903 (11)
1903 (5)
1903/1904 (12)
1904 (8)
1904/1905 (11)
1905 (8)
1906 (24)
1907 (24)
1907/1908 (12)
1908 (3)
1908/1909 (11)
1909 (22)
1909/1910 (11)
1910 (20)
1910/1911 (10)
1911 (19)
1911/1912 (9)
1912 (17)
1912/1913 (10)
1913 (10)
1913/1914 (8)
1914 (12)
1915 (7)
1916 (8)
1917 (6)
1918 (13)
1918/1919 (4)
1919 (5)
1919/1920 (4)
1920 (8)
1920/1921 (8)
1921 (41)
1922 (36)
1923 (10)
1924 (19)
1925 (28)
1925/1935 (1)
1926 (30)
1927 (84)
1927/1928 (8)
1928 (86)
1929 (91)
1930 (102)
1931 (99)
1932 (102)
1933 (119)
1934 (113)
1935 (96)
1936 (98)
1937 (101)
1937/1938 (1)
1938 (121)
1938/1939 (6)
1939 (84)
1939/1940 (7)
1940 (83)
1941 (33)
1942 (13)
1943 (3)
1944 (69)
1945 (18)
1946 (17)
1947 (51)
1948 (60)
1949 (58)
1950 (46)
1951 (39)
1951/1952 (4)
1952 (54)
1953 (51)
1953/1954 (9)
1954 (64)
1954-2004 (1)
1955 (70)
1955/1956 (5)
1956 (64)
1956/1957 (9)
1957 (71)
1957/1958 (5)
1958 (71)
1958/1959 (5)
1959 (65)
1959/1960 (4)
1960 (75)
1961 (71)
1961/1962 (1)
1961-1962 (1)
1962 (73)
1962/1963 (11)
1963 (74)
1963/1964 (1)
1964 (87)
1964/1965 (4)
1965 (82)
1966 (88)
1967 (86)
1968 (85)
1968/1969 (4)
1969 (80)
1970 (82)
1970/1971 (1)
1971 (89)
1972 (79)
1972/1973 (3)
1973 (81)
1973/1974 (2)
1974 (29)
1974/1975 (3)
1975 (31)
1975/1976 (4)
1975-1976 (1)
1976 (28)
1976/1977 (4)
1976-1977 (2)
1977 (31)
1977/1978 (7)
1978 (30)
1978/1979 (8)
1979 (26)
1979/1980 (9)
1980 (41)
1981 (49)
1982 (59)
1983 (44)
1984 (47)
1985 (38)
1985/1986 (11)
1986 (36)
1986/1987 (8)
1987 (67)
1987/1988 (8)
1988 (58)
1988/1989 (9)
1989 (58)
1989/1990 (7)
1990 (69)
1990/1991 (8)
1991 (54)
1991/1992 (6)
1992 (106)
1992/1993 (8)
1993 (97)
1993/1994 (8)
1994 (105)
1994/1995 (7)
1995 (84)
1995/1996 (8)
1996 (106)
1997 (131)
1998 (83)
1999 (112)
2000 (102)
2001 (103)
2002 (125)
2003 (143)
2004 (154)
2005 (191)
2006 (264)
2007 (272)
2008 (280)
2008-2009 (29)
2009 (288)
2010 (305)
2011 (246)
2012 (284)
2013 (375)
2014 (404)
2015 (411)
2016 (399)
2017 (406)
2018 (347)
2019 (342)
2020 (115)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (9)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DELO, d.d. (315)
Društvo arhitektov Ljubljana (9)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo informacijski center Legebitra (26)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (31)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (27)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (53)
Družina d.o.o. (198)
ELES, d.o.o. (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (197)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (76)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (9)
Frančiškanski samostan Sveta Gora (7)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (15)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (35)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (904)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (83)
Inštitut za narodnostna vprašanja (45)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (33)
IUS SOFTWARE d.o.o. (148)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (9)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Mirana Jarca (98)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (17)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (111)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mariborska knjižnica (117)
Medijski partner d.o.o. (27)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (7)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (53)
Mestna knjižnica Ljubljana (64)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Mladinska knjiga (1)
MOREL tiskovna agencija d.o.o. (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5260)
Nova revija (16)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (241)
Panvita, proizvodnja krme d.o.o. (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Pro anima, d.o.o. (30)
Revija SRP (60)
SIB d.o.o. (80)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (77)
Slavistično društvo Slovenije (905)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (10)
Slovenski inštitut za revizijo (47)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (36)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (82)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (4)
ŠKUC (23)
Študentska založba (5)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (83)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (63)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (117)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (62)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (47)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (47)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (242)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (349)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (279)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (1)
Zavod RS za šolstvo (26)
Zavod RS za varstvo narave (18)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (59)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (58)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (53)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (61)
Zveza lesarjev Slovenije (138)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (70)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
(Zadr. Štamp.) (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (10)
Aleksandra Jelušič (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
AX elektronika (22)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Biteks (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Delo (1585)
Delo Revije (1)
Društveno informacijski center Legebitra (26)
Društvo arhitektov (9)
Društvo ekonomistov Maribor (47)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (90)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (34)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (52)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (132)
Družba Jezusova (34)
Državna založba Slovenije (139)
Ekonomski center Maribor (47)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (47)
ELES (6)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za organizacijske študije (193)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (15)
Fakulteta za poslovne vede (9)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (63)
Fakulteta za telesno kulturo (3)
Fakulteta za upravo (126)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Fenomenološko društvo (4)
Filozofska fakulteta (233)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Fran Jaklič (118)
Frančišek Pavletič (169)
Gasilsko društvo (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Glasbena mladina Slovenije (197)
Gospodarski vestnik (32)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (97)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (35)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (7)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (32)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (77)
Inštitut za narodnostna vprašanja (46)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (47)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (16)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (33)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliška akcija (19)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Konzorcij (17)
Konzorcij Akademskega glasa (9)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Jutra (644)
Konzorcij Svetogorske kraljice (7)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (17)
L. Micić (25)
LDS (3)
Leonova družba (205)
Mariborska knjižnica (117)
Mariborska tiskarna (26)
Mariborski teden (4)
Marketing magazin (27)
Medicinska fakulteta (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (7)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (53)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta (47)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nasta (58)
Naše delo (3)
Nova revija (979)
Novinski biro (8)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
Panvita (1)
Pedagoška fakulteta (464)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (29)
Pedagoški inštitut (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (77)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (97)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Pro Anima (30)
R. Podkrajšek (128)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Revija (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
Revija Rikoss (1)
Revija SRP (79)
Romani union (7)
Roza klub (23)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
s. n. (133)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
SIB (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (20)
Slavistično društvo Slovenije (1532)
Slovene Welding Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska izseljenska matica (394)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (24)
Slovenska socialna Matica (130)
Slovenska socijalna matica (11)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (47)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (36)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (85)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
SNG Maribor (1)
SO (6)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (8)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (198)
Študentska založba (5)
Študentski svet stanovalcev (9)
Tehniška založba Slovenije (46)
Tiskovna agencija Morel (1)
Tiskovna zadruga (36)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (34)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (76)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (245)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (15)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (12)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (18)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (49)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (10)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (79)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (146)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (94)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (186)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (200)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (19)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (32)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (53)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec (17)
Zveza obrtnih združenj Slovenije (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (18)
Življenje in tehnika (1)
Išči med rezultati (11402)