Število rezultatov iskanja: 139

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mladinska knjiga (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (35)
Planinska zveza Slovenije (7)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (2)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Ibis (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
K. Miklavec (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
LDS (1)
M. Gerber (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nova revija (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. M. Hren (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Založba ZRC (3)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (139)