Število rezultatov iskanja: 1616

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (12)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Alkohol in rak (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (10)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (10)
Arhivi (6)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (16)
Bogoslovni vestnik (5)
Borba (1930) (2)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (31)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Dialogi (6)
Didakta (5)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (14)
Dom in svet (Ljubljana) (20)
Družboslovne razprave (21)
Dve domovini (14)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (4)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (16)
Farmacevtski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (11)
Geographica Slovenica (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (26)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (4)
Hladnikia (Ljubljana) (5)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica Medica Slovenica (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javnost (Ljubljana) (23)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (9)
Kakovostna starost (8)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (9)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (6)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (5)
Lubadar (4)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (2)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (2)
Metodološki zvezki (12)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (5)
Naš glas (Droga Kolinska) (263)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (17)
Naša skupnost (Grosuplje) (11)
Naša skupnost (Ljubljana) (39)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (7)
Naše gospodarstvo (2)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (7)
Podjetje in delo (4)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (10)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (43)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
SID banka (Slovenska izd.) (11)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (4)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (9)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (14)
Socialno delo (41)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1963) (8)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (9)
Strojniški vestnik (3)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (24)
Traditiones (Ljubljana) (10)
Učiteljski tovariš (10)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (5)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja in izobraževanje (6)
Zbor občanov (9)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (4)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (5)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (19)
Botanično društvo Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (12)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektro Gorenjska (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (23)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (44)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Mirana Jarca (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (25)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (263)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (108)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (386)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Planinska zveza Slovenije (7)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SID banka d.d. (11)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (182)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (26)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (21)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Statistični urad Republike Slovenije (11)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (28)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (19)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (40)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andragoški center Republike Slovenije (5)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Aria Records (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
author R. DiRicchardi (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (2)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
CODA (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Josipović (1)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Didakta (5)
Droga Kolinska (263)
Druga godba-GMS (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (12)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (9)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektro Gorenjska (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
ESTEAM partnerska skupina (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (23)
F. Pirnat (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (34)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za socialno delo (41)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (20)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Folklorna skupina (1)
Fr. Vesel (19)
Galerija Ars Sacra (1)
GEC (1)
GH Don Juan (1)
Gledališka skupina Gib (1)
Gospodarski vestnik (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GPZ Sraka (1)
Helidon (3)
Iniciativna skupina slovenščina moj jezik (2)
Institut Jožef Stefan (3)
Institute for Ethnic Studies (15)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (46)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (14)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Ipi (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
J. Jan (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jogan (1)
J. Kotar (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Jakopičev paviljon (2)
Jodler Lojz in njegov trio (1)
K. A. Lestan (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliško tiskovno društvo (20)
Kemijski inštitut (1)
Klan SZSO SGS (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
KUD Bogenšperk (1)
KUD Esko (1)
KUD Jože Stupnik (1)
Kulturni center (1)
Kulturno društvo (1)
Ljudska univerza (2)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
M dest (1)
M. Fonda (1)
M. Gregorič (1)
M. Omerzu (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (2)
Megaton Records (1)
Melopoja (1)
Menart Records (1)
Mestna raziskovalna skupnost (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (4)
Mimik (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (1)
Moderna organizacija (3)
Mohorjeva (3)
MPZ in DPS Vesela pomlad (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Naše delo (7)
Nova revija (1)
Novi zato (1)
Novoles (4)
NUK (1)
Občinska gospodarska zbornica (2)
Občinska konferenca ZSMS (2)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Obzorja (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
OK SZDL Bežigrad (9)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Onkološki inštitut (4)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Otroška gledališka skupina Gib (1)
P. Titan (1)
Palmer Higgs (1)
Panika (1)
Panika records (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pioneer (1)
Pioneer Records (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Plesno akrobatska skupina Flip (3)
Plesno-akrobatska skupina Flip (2)
Pravna fakulteta (2)
Primož Ramovš (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (3)
R.-C. Cheng (1)
Republiška konferenca ZSMS (1)
RTB (1)
RTV (13)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (7)
samozal. (1)
samozal. J. Kenda (182)
samozal. M. Kamnik (1)
samozal. Maran-atha (1)
samozal. Z. Kurbus (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
SID banka (11)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupina Pot (1)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (39)
Slavistično društvo Slovenije (6)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (24)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (26)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (21)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SNG Maribor (1)
SO (11)
Societá storica del Litorale (8)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Srednja šola (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Studio Muzikant (3)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (31)
Tamburaška skupina Dupljak (1)
Teološka fakulteta (2)
Timaro (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistično društvo (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Visoka šola za politične vede (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Wonderland (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Založba /*cf (1)
Založba FE (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (9)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (13)
Zavod IRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (16)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (1616)