Število rezultatov iskanja: 3147

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (27)
Amfiteater (Ljubljana) (10)
Annales. Series historia et sociologia (1)
AS. Andragoška spoznanja (59)
Communio (Ljubljana) (183)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Demokracija (1918) (11)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (16)
Emzin (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (82)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Goriški list (1944) (84)
Gozdarski vestnik (8)
Grafičar (Ljubljana) (90)
IB revija (Ljubljana) (36)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Knjižnica (4)
Koncertni list Slovenske filharmonije (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (27)
Mednarodna revija za javno upravo (3)
Most (Trst) (50)
Naš stik (6)
Naši zapiski (130)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzorja (Maribor) (26)
Otrok in knjiga (10)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (1)
Poetikon (2)
Poligrafi (4)
Primerjalna književnost (6)
Projektna mreža Slovenij (1)
Projektna mreža Slovenije (4)
Proteus (1)
Rast (98)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Revija SRP (Online) (45)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (24)
Revija za geografijo (11)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Rodna gruda (394)
Sir*ius (47)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (676)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska mladina (13)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (118)
Sodobnost (1933) (24)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (10)
Suzy (220)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (36)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Vojaška zgodovina (2)
Zbori (77)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (6)
Zora (Ljubljana) (169)
Žena in dom (133)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DELO, d.d. (310)
Društvo za marketing Slovenije (27)
Družina d.o.o. (183)
ELES, d.o.o. (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (8)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Mirana Jarca (98)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (10)
Medijski partner d.o.o. (27)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1595)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Revija SRP (45)
SIB d.o.o. (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (77)
Slavistično društvo Slovenije (447)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (10)
Slovenski inštitut za revizijo (47)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (36)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (82)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (59)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (24)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (36)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (10)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Delo (220)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (90)
Državna založba Slovenije (24)
ELES (6)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Fran Jaklič (118)
Frančišek Pavletič (169)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (16)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij (13)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (10)
Mariborska tiskarna (26)
Marketing magazin (27)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (14)
Novinski biro (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (34)
Pedagoški inštitut (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (77)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Podkrajšek (128)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Revija SRP (47)
RTV Slovenija (1)
s. n. (133)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (683)
Slovene Welding Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska izseljenska matica (394)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (24)
Slovenska socialna Matica (130)
Slovenska socijalna matica (11)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (47)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (36)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (85)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
Societá storica del Litorale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (183)
Študentska založba (3)
Tiskovna zadruga (27)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (33)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (59)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza slovenskih kulturnih društev (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3147)