Število rezultatov iskanja: 348

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Družina d.o.o. (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (254)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Študijski center za narodno spravo (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(2)
A. Trstenjak (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Baragovo misijonišče (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cyril-Methodian movement (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (16)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Fr. Vesel (1)
Geološki zavod Ljubljana (7)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
ICO (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Müller (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
L.J. Keiser (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov (2)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
P. Skoff (1)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
R. Krach (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (3)
Ruslica (2)
s. n. (3)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. J. Voh (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozaložba France Gnidovec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (7)
Študijski center za narodno spravo (2)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna sv. Cirila (29)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Unio Apostolica (99)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru (2)
V. Bešter (1)
V. Lobenwein (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (348)