Število rezultatov iskanja: 3706

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (40)
Anthropos (Ljubljana) (39)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (3)
Dom in svet (Ljubljana) (17)
Družboslovne razprave (10)
Dve domovini (15)
Edinost in dialog (4)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (71)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (16)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (34)
Informatica (Ljubljana) (30)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (17)
Jezik in slovstvo (1508)
Jezikoslovni zapiski (639)
Keria (Ljubljana) (4)
Kmetijske in rokodelske novice (29)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (7)
Linguistica (Ljubljana) (29)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (36)
Loški razgledi (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša sodobnost (1)
Otrok in knjiga (7)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (4)
Primerjalna književnost (46)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (10)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Revija za elementarno izobraževanje (5)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (46)
Slavistična revija (235)
Slovan (Ljubljana. 1884) (1)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (40)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1997) (121)
Slovenščina 2.0 (10)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (15)
Stati inu obstati (9)
Studia mythologica Slavica (10)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (10)
Šolsko polje (11)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (49)
Učiteljski tovariš (15)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (21)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (1)
Leto izida
1550 (1)
1566 (1)
1584 (1)
1592 (1)
1607 (1)
1659 (1)
1672 (1)
1711-1712 (1)
1715 (1)
1758 (1)
1768 (1)
1778- (1)
1781 (1)
1783 (1)
1783/1784 (1)
1789 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1794 (1)
1800 (1)
1806 (1)
1806/1817 (1)
1808 (3)
1809 (1)
181? (1)
1810 (1)
1811 (4)
1812 (3)
1813 (3)
1814 (1)
1816 (2)
1818 (2)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (3)
1833 (6)
1834 (2)
1843 (2)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (3)
1848 (6)
1849 (8)
1850 (8)
1851 (4)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (3)
1856 (2)
1857 (3)
1858 (5)
1858- (1)
1860 (2)
1861 (5)
1862 (8)
1863 (4)
1864 (5)
1865 (1)
1866 (2)
1867 (2)
1870 (2)
1872 (1)
1873 (3)
1874 (4)
1875 (1)
1878 (2)
1880 (2)
1880-1918 (1)
1881 (4)
1882 (7)
1883 (4)
1884 (2)
1885 (7)
1886 (5)
1887 (5)
1888 (3)
1889 (6)
1890 (2)
1891 (3)
1892 (6)
1893 (4)
1893-1895 (1)
1894 (4)
1895 (6)
1896 (2)
1897 (5)
1898 (5)
1899 (2)
1900 (1)
1901 (4)
1902 (3)
1903 (1)
1905 (1)
1906 (2)
1906-1908 (1)
1907 (1)
1908 (2)
1909 (1)
1910 (1)
1912 (1)
1913 (5)
1914 (4)
1915 (1)
1916 (2)
1917 (2)
1918 (3)
1919 (4)
1920 (2)
1921 (1)
1922 (6)
1923 (6)
1924 (3)
1925 (1)
1926 (3)
1927 (3)
1928 (4)
1929 (2)
1930 (1)
1931 (2)
1932 (1)
1933 (7)
1934 (7)
1935 (2)
1936 (3)
1937 (3)
1938 (2)
1939 (3)
1940 (8)
1941 (2)
1943 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1948 (1)
1950 (1)
1952 (1)
1955 (3)
1955/1956 (29)
1956 (10)
1957 (35)
1958 (44)
1959 (29)
1960 (30)
1961 (32)
1962 (31)
1963 (17)
1964 (24)
1965 (23)
1966 (24)
1967 (23)
1968 (32)
1969 (35)
1970 (21)
1971 (38)
1972 (44)
1973 (34)
1974 (29)
1975 (47)
1976 (29)
1976-1977 (1)
1977 (26)
1977/1978 (6)
1978 (34)
1979 (31)
1980 (24)
1981 (23)
1982 (31)
1983 (26)
1984 (29)
1984/1985 (1)
1985 (20)
1986 (22)
1987 (29)
1988 (30)
1988/1989 (1)
1989 (38)
1989/1990 (3)
1990 (31)
1991 (48)
1991/1992 (2)
1992 (35)
1992-1999 (1)
1993 (35)
1994 (48)
1995 (55)
1996 (37)
1997 (54)
1998 (46)
1999 (68)
2000 (48)
2001 (72)
2002 (63)
2003 (91)
2004 (67)
2005 (91)
2006 (88)
2007 (110)
2008 (88)
2008-2009 (14)
2009 (89)
2010 (87)
2011 (88)
2012 (80)
2013 (134)
2014 (147)
2015 (164)
2016 (144)
2017 (108)
2018 (47)
2019 (27)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (15)
Mariborska knjižnica (7)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1843)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (493)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo Informatika (36)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (42)
Slovensko etnološko društvo (34)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (15)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (78)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (46)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (40)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
ZRC SAZU (803)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
(1)
1A internet (1)
a Iohanne Fabro (1)
Andrej Komel (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ATS Od me-je (1)
B. Jerko (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (4)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biotehniška fakulteta (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (2)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (40)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
dLib distributer (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo psihologov Slovenije (39)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (18)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (46)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geološki zavod (3)
Goričar & Leskovšek (3)
Goriška tiskarna (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (11)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (14)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (638)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
International Institute for Archival Science (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Blasnik (2)
J. Giontini (1)
J. Leon (3)
J. Rudolf Milic (17)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (15)
Janes Lavre Greiner (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jožef Blaznik (29)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
Katoliško tiskovno društvo (17)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Knezoškofijstvo (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
LDS (6)
Lipa (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Majar (1)
Mariborska knjižnica (7)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (2)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (6)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna tiskarna (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nova revija (2)
NUK (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (17)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
P. Weiss (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoški inštitut (4)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
Planinska zveza Slovenije (4)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
R. Trofenik (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus Klett (9)
S. n. (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozaložba (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (40)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Självförlag (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo (6)
Slavistično društvo Slovenije (1743)
Slori (1)
SLORI (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (66)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska matica (1)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (7)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo Informatika (36)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (12)
Slovensko društvo za angleške študije (71)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (45)
Slovensko etnološko društvo (34)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (39)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societá storica del Litorale (40)
Springer (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (40)
Tiskovna zadruga (36)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (10)
Ulrich Morhart (1)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (10)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V c. k. založbi šolskih bukev (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (35)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za šolstvo (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (40)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (65)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (40)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (10)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (3706)