Število rezultatov iskanja: 1119

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Čebelarska zveza Slovenije (53)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Mariborska knjižnica (24)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (523)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (17)
Slavistično društvo Slovenije (43)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (12)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (13)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (104)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (39)
Slovensko sociološko društvo (28)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (3)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (169)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (9)
apresso Gasparo Weis (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ATS Od me-je (1)
autor T. Orter (1)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bratstvo-Jednota (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (1)
Dramatično društvo (2)
Dramatiško društvo v Ljublani (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (9)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (70)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo slovenskih pisateljev (25)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba Slovenije (11)
durch Hans Kraffts Erben (1)
Etnografski muzej (3)
F. Stele (5)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (28)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Vesel (33)
Galerija Miklova hiša (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Glasbena matica (14)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Historical Association of Slovenia (1)
ICO (1)
ICOM - Slovenia (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Slovene Emigration Research (10)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Giontini (2)
J. Gointini (1)
J. Vertin (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Johanna Kraffta dediči (2)
Jožef Blaznik (1)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Krajevna skupnost (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (4)
L. Schwentner (2)
L. Schwentner-jeva knjigarna (1)
LDS (9)
Lipa (1)
Litera (1)
Literarno društvo IA (2)
Malinc (1)
Marianum (1)
Mariborska knjižnica (24)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica slovenska (4)
Matica Slovenska (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
mit Egerschen Schriften (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (4)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Okaši (1)
Orfeum (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Partner graf (1)
Pedagoška fakulteta (25)
Pedagoški inštitut (4)
Pelikan (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
po Zeitler Andrasi (1)
Pohl (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (1)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Stele (2)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
skus Ign. de Kleinmayerja ... (1)
skusi Georga Gruppenbacha (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (81)
Slori (1)
SLORI (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (177)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (11)
Slovenska kapucinska provinca (2)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (2)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovenski znanstveni inštitut (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (111)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko filozofsko društvo (70)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (39)
Slovensko sociološko društvo (28)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SNG Drama (14)
Sophia (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
Studio Potrč (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Študentska založba (3)
Tiskovna zadruga (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Ulrich Morhart (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Bešter (1)
V. Simončič (9)
vredništvo slovenskega Glasnika (2)
Vrtec Galjevica (1)
Weidmann (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (140)
Založba ZRC, ZRC SAZU (10)
Zavod za turizem (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (53)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza kulturnih društev (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (1119)