Število rezultatov iskanja: 626

Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (69)
Mariborska knjižnica (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (255)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (64)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (54)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (3)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (66)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
author R. DiRicchardi (1)
Beletrina (2)
Center vojaških šol (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (69)
DZS (3)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Galerija Miklova hiša (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Konzorcij Edinosti (1)
LDS (17)
Litera (6)
Mariborska knjižnica (11)
Matica Slovenska (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
O. Fischer (1)
Obzorja (16)
Pedagoška fakulteta (12)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Roman Pahor (1)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
Ruslica (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (106)
Slovenian Chemical Society (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (68)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska matica (3)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (66)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (75)
Tiskovna založba (1)
Učiteljska Tiskarna (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (7)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Vredništvo slovenskega Glasnika (2)
Založba Aristej (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (47)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (626)