Število rezultatov iskanja: 555

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (13)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (11)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (2)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dileme (6)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (3)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (7)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezik in slovstvo (4)
Keria (Ljubljana) (1)
Kronika (Ljubljana) (13)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (4)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša sodobnost (6)
Naše delo (Ptuj) (13)
Naši zapiski (142)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (4)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (43)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Res novae (1)
Retrospektive (1)
Slavica Tergestina (3)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (3)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (21)
Stati inu obstati (2)
Studia Historica Slovenica (6)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (35)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Učiteljski tovariš (8)
Varstvo narave (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovina za vse (11)
Zgodovinski časopis (18)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (43)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (13)
Knjižnica Logatec (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (21)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (257)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (10)
Študijski center za narodno spravo (6)
Universita degli Studi di Trieste (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (17)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)
Vsebina
Založnik
(3)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (6)
= University Press, Faculty of Arts (1)
A. Todorović (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Dallas (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (28)
Ekonomska fakulteta (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (33)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Festfest (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Fundacja Slawistyczna (1)
Genija (1)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Infomedia3filming (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (43)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
J. Sovran (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Ljudski oder (1)
Mariborska knjižnica (4)
Naše delo (13)
Naši zapiski (1)
Občina (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (2)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
samozal. pisatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska pot (1)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (5)
Sophia (3)
Svobodna Slovenija (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (5)
Študijski center za narodno spravo (6)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (4)
Universita degli Studi di Trieste (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zadružna založba (1)
Založba /*cf (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba časopisa 'Naprej!' (1)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)