Število rezultatov iskanja: 683

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (146)
Narodna in univerzitetna knjižnica (383)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Študentska založba (18)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (34)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Delavska tiskovna družba (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Državna založba Slovenije (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (47)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (30)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute of Macroeconomic Analysis and Developmentt (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
IUS Software, GV založba (1)
Konzorcij (98)
Konzorcij Edinosti (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Pahor (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (3)
Moderna organizacija (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoški inštitut (2)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
S. Hvalič Touzery (1)
Salve (1)
samozal. pisatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Socialna akademija (2)
Societá storica del Litorale (5)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (14)
Tiskovna zadruga (163)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Bešter (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba FDV (1)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (683)