Število rezultatov iskanja: 137

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (50)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Doba Epis (1)
Domus (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Državni izpitni center (1)
E. Koželj (1)
E. Mičović (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (42)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Kulturni center (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Nova revija (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (1)
samozal. (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (4)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (137)