Število rezultatov iskanja: 2327

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta Histriae (2)
Akademija MM (6)
Annales. Series historia et sociologia (33)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (5)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (37)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (23)
Delavci in delodajalci (6)
Delo in varnost (14)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (1)
Didakta (5)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (13)
Dve domovini (3)
Etični potrošnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (9)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (140)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (18)
Lexonomica (4)
Ljubljanski zvon (4)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Misel in delo (58)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (4)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (7)
Obzornik zdravstvene nege (18)
Organizacija (Kranj) (6)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (2)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (59)
Podjetje in delo (38)
Pravni letopis (4)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (62)
Socialno delo (1350)
Sodobna pedagogika (2)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šent (Ljubljana) (6)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (37)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (3)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Zavarovalniški horizonti (4)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zavod se predstavi (3)
Zbor občanov (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (14)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovinski časopis (3)
ZPMS novičke (44)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (29)
Didakta (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za marketing Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Focus, društvo za sonaraven razoj (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (140)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (39)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (24)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1014)
Pedagoška obzorja (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (4)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (37)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (529)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (66)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Združenje za socialno pedagogiko (56)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
ZRC SAZU (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (44)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Aleš Šef (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
B. Filej (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Casa del pensionato (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (33)
Didakta (5)
Doba Epis (1)
Dom upokojencev (2)
Domus (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Družba Jezusova (6)
Družina (3)
E. Koželj (1)
E. Mičović (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (4)
Faculty of Social Work (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za socialno delo (1356)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (35)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (1)
Gospodarski vestnik (36)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
I. Vrišer (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (140)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (36)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (6)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
IUS Software, GV založba (2)
J. Kerčmar (1)
J. Rotar (1)
J. Titl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. Miklavec (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljudska univerza (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Pahor (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (7)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nasta (58)
Naše delo (2)
O. Poljšak Škraban (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (23)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
P. Erjavec (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Pedagoška obzorja (2)
pisatelj (1)
Politehnika (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pravna fakulteta (5)
R. Kobentar (1)
S. Glavan (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (33)
Selbstverl. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko zavarovalniško združenje (4)
Slovensko zavarovalno združenje (10)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Socialna akademija (1)
Societá storica del Litorale (33)
Sophia (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Š. Samsa (1)
Š. Urh (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Študentska založba (37)
T. Bratina Grmek (1)
Tiskovna zadruga (5)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Bračič (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Založba FDV (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (10)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (3)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (68)
Zbornica zdravstvene nege (18)
Združenje za socialno pedagogiko (62)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (33)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (36)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (44)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (18)
Pravice
Išči med rezultati (2327)