Število rezultatov iskanja: 189

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
DZS (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (12)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (10)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Obzorja (4)
Ocean (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (78)
SLORI (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (11)
Študentska založba (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Išči med rezultati (189)